Famous poems by »

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.

FAVORITE (0 fans)

Famous poems by Hans Christian Andersen 493 total

C. Bredahl 478 ViewsRate it:
G. C. Delbanco 470 ViewsRate it:
Ja Guult og Rødt er Spaniens Farver 461 ViewsRate it:
C. Neergaard 444 ViewsRate it:
Fremad! 439 ViewsRate it:
Hvo skal jeg troe? 439 ViewsRate it:
De fattige Børn paa Gaden 423 ViewsRate it:
Fra Qvirinalhaven 420 ViewsRate it:
Nytaars-Aften 1848 409 ViewsRate it:
Paris Susende, vexlende, trættende, broget 400 ViewsRate it:
Stanzer for musik 400 ViewsRate it:
Til Landsoldaten 396 ViewsRate it:
Martsviolerne 394 ViewsRate it:
Min lille Fugl, hvor flyver Du? 394 ViewsRate it:
Jeg troer, at der før en Verden var 393 ViewsRate it:
Som en Æolsharpe brudt itu 391 ViewsRate it:
Jeg var et Jordens Barn 387 ViewsRate it:
Vise 385 ViewsRate it:
Den stille Uge 382 ViewsRate it:
Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa 382 ViewsRate it:
Der er saa øde paa Heden 380 ViewsRate it:
Kongen 380 ViewsRate it:
Man siger, at i Spanien Qvinden 377 ViewsRate it:
Brudefolkene 374 ViewsRate it:
Norsk Stiil 374 ViewsRate it:
De dandse med Castagnetter 373 ViewsRate it:
Graat Veir 372 ViewsRate it:
Efter Krigen 370 ViewsRate it:
Til H. C. Lumbye 369 ViewsRate it:
Erindringen gjemmer saa mangt et Syn 369 ViewsRate it:
Vandrer-Liv 368 ViewsRate it:
Ved Borgen Ravenswood i Skotland 368 ViewsRate it:
Barn Jesus i en Krybbe laae 367 ViewsRate it:
Spanien, hvilken Rigdom har Du 367 ViewsRate it:
Hvor flyver min Tanke imorgen den Dag? 365 ViewsRate it:
Psalme [Som Bladet der fra Træet falder] 363 ViewsRate it:
Tyveknægten 362 ViewsRate it:
Den unge Herr Petersen 361 ViewsRate it:
Rosen paa Kisten 360 ViewsRate it:
Indskrift paa Rammen 358 ViewsRate it:
Til H. S. [Ind i den dunkle Skov i Tjørn og Krat] 358 ViewsRate it:
Fra min Reise i Foraaret 1872 356 ViewsRate it:
I Prindsesse Dagmars Stambog 353 ViewsRate it:
Nytaars-Aften 1850 351 ViewsRate it:
Med forskjellige Presenter 349 ViewsRate it:
Til Jonas Collin 348 ViewsRate it:
Dødsenglen flyver i slimet Ham 347 ViewsRate it:
Brudstykke af en Rundsang 346 ViewsRate it:
Hvil sødt 346 ViewsRate it:
Hør Spurven derude 345 ViewsRate it:
B. Bang 342 ViewsRate it:
Romanze 342 ViewsRate it:
Madrid 340 ViewsRate it:
Grev Joachim Moltke-Bregentved 337 ViewsRate it:
Gud Fader i Himlen, hvor er Du dog god! 337 ViewsRate it:
Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen 336 ViewsRate it:
Med et Bundt Cigarer 334 ViewsRate it:
Den Gang vi endnu havde Vaar 332 ViewsRate it:
Af Rhythmer i Castagnetter 331 ViewsRate it:
Den, som jeg gav af mit Hjerteblod 325 ViewsRate it:
Foran i et Exemplar af,,Eventyr 323 ViewsRate it:
Til A. Bournonville [Du giver os en Digtning uden Ord] 318 ViewsRate it:
Venskabs-Pagten 315 ViewsRate it:
Ved Juletid i Nizza 314 ViewsRate it:
Herrens Bøn 312 ViewsRate it:
Giv af dit Hjerte til Folk og til Slægt 310 ViewsRate it:
Basnæs 309 ViewsRate it:
Georg Carstensen 305 ViewsRate it:
Frøken Christy Hohlenberg 289 ViewsRate it:
B. v. Beskov 262 ViewsRate it:
J. Thiele 253 ViewsRate it:
Da hun sang 247 ViewsRate it:
Taaren 243 ViewsRate it:
Paa Brocken den 26. Mai 1831 242 ViewsRate it:
Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner 240 ViewsRate it:
Cadiz 236 ViewsRate it:
Ja vel, vi er midt i November 234 ViewsRate it:
C. Winther 232 ViewsRate it:
Naar Skoven bliver grøn 221 ViewsRate it:
E. Storm 218 ViewsRate it:
P. A. Heiberg 215 ViewsRate it:
I Afrika 214 ViewsRate it:
C. Lund 212 ViewsRate it:
C. Søeborg 209 ViewsRate it:
P. M. Møller 209 ViewsRate it:
J. Rein 208 ViewsRate it:
P. Faye 208 ViewsRate it:
T. C. Bruun 203 ViewsRate it:
B. S. Ingemann 203 ViewsRate it:
Dagen stiger 203 ViewsRate it:
I Afrikanerbyen 203 ViewsRate it:
F. H. Guldberg 202 ViewsRate it:
N. T. Bruun 201 ViewsRate it:
Paa Ballet 201 ViewsRate it:
C. Wilster 200 ViewsRate it:
Naar Vaaren rider Sommer i By 200 ViewsRate it:
T. Overskou 200 ViewsRate it:
J. L. Heiberg 199 ViewsRate it:
P. F. Friis 198 ViewsRate it:
J. C. Tode 197 ViewsRate it:
H. C. Bunkeflod 194 ViewsRate it:
S. S. Blicher 194 ViewsRate it:
Gamle Gunhild fra Barselstuen 192 ViewsRate it:
Naar Hyacinthens fine Klokker klinge 192 ViewsRate it:
C. Hauch 191 ViewsRate it:
F. J. Hansen 191 ViewsRate it:
Paa Slottet Chillon 191 ViewsRate it:
Zahle 191 ViewsRate it:
Paa Grevindens Fødselsdag 187 ViewsRate it:
Paa Genfersøen 178 ViewsRate it:
Jeg elsker dig 176 ViewsRate it:
Paa Ungdommens friske Rosenblad 173 ViewsRate it:
Naar man saa godt som hver en Aften maa 172 ViewsRate it:
N. F. S. Grundtvig 168 ViewsRate it:
S. Meisling 168 ViewsRate it:
Zelitz 168 ViewsRate it:
J. Baggesen 165 ViewsRate it:
C. Molbech 163 ViewsRate it:
F. C. Sibbern 163 ViewsRate it:
P. Wulff 161 ViewsRate it:
J. Ewald 160 ViewsRate it:
R. Frankenau 157 ViewsRate it:
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann 157 ViewsRate it:
Rahbek 148 ViewsRate it:
P. H. Friemann 147 ViewsRate it:
P. M. Trojel og P. K. Trojel 147 ViewsRate it:
H. C. Sneedorf 141 ViewsRate it:
Tanker ved en ituslagen Jydepotte 140 ViewsRate it:
Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker 139 ViewsRate it:
J. C. Boye 139 ViewsRate it:
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed 138 ViewsRate it:
Vandrerens Sang 136 ViewsRate it:
Fru Bournonville 135 ViewsRate it:
P. Foersom 135 ViewsRate it:
Vi en Sang maae Holger skiænke 135 ViewsRate it:
A. Stub 134 ViewsRate it:
Samsøe 134 ViewsRate it:
Hjertets Melodier 133 ViewsRate it:
October 133 ViewsRate it:
Dykker-Klokken 132 ViewsRate it:
Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior 131 ViewsRate it:
Cometen 1834 130 ViewsRate it:
Paa en Faders Fødselsdag, afsjunget af hans Børn Mel. Du lille Purk. 130 ViewsRate it:
Agnetes Vuggevise 129 ViewsRate it:
Danmark, mit Fædreland 129 ViewsRate it:
Der er et Huus afsondret ved et Gitter 129 ViewsRate it:
Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel] 129 ViewsRate it:
Bruden i Rørvig Kirke 128 ViewsRate it:
Hjerte-Suk til Maanen 128 ViewsRate it:
Med en Fløite fra en Dame 127 ViewsRate it:
September 127 ViewsRate it:
Med to Vaser 126 ViewsRate it:
Avis aux lectrices 125 ViewsRate it:
From The Philosopher’s Stone 125 ViewsRate it:
Med en Blomsterpige af Chocolade 125 ViewsRate it:
Med en Bronze-Hest som Papirpresse 125 ViewsRate it:
Burgos 124 ViewsRate it:
Med en Kurv 124 ViewsRate it:
Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr 124 ViewsRate it:
Bogen kom først, og jeg kom sidst 123 ViewsRate it:
Børnene og den graa Morlille 123 ViewsRate it:
Flodleiet ligger udtørret 123 ViewsRate it:
Herregaards-Skytterne 123 ViewsRate it:
I Dandsen 123 ViewsRate it:
Med I Sverrig til en dansk Maler 123 ViewsRate it:
Broderet paa et Guitarbaand 122 ViewsRate it:
December 122 ViewsRate it:
Den bedste Drøm 122 ViewsRate it:
Spillemanden 122 ViewsRate it:
Vise af Festen paa Kenilworth 122 ViewsRate it:
Christian Voigt 121 ViewsRate it:
Hytten 121 ViewsRate it:
I Rom 1841 121 ViewsRate it:
Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840 120 ViewsRate it:
Storken 119 ViewsRate it:
Til H. S. [Hvor kjær Du er mig, har Du vel forstaaet] 119 ViewsRate it:
Louise Ipsen og C. St. A. Bille 118 ViewsRate it:
Musikdirecteur W. Rübner 118 ViewsRate it:
Med mine Eventyr [Tak, kjære, unge Ven, for hver en Dag] 116 ViewsRate it:
Med mine Eventyr [Velkommen! Træd kun ind, Du unge Pige! ] 116 ViewsRate it:
Med mit photographerede Portrait i Ramme 116 ViewsRate it:
Med 'Molbechs Eventyr' 116 ViewsRate it:
Phantasiebillede 116 ViewsRate it:
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835 116 ViewsRate it:
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850 115 ViewsRate it:
Granattræet 115 ViewsRate it:
Hjertetyven 115 ViewsRate it:
Med et Kobberstykke [Som Englene det Jordiske bortbære] 115 ViewsRate it:
Sindet forfriskes, Tanken beriges 115 ViewsRate it:
Til Capitainlieutenant Chr. Wulff 115 ViewsRate it:
Aftenlandskab 114 ViewsRate it:
Med en Jagtkniv 114 ViewsRate it:
Med en Spaaqvinde 114 ViewsRate it:
T. Kingo 114 ViewsRate it:
Havfruen ved Samsøe 113 ViewsRate it:
Nordal Bruun 113 ViewsRate it:
Til Axel Fredstrup 113 ViewsRate it:
I Rom 112 ViewsRate it:
Grønne Flod, Du strømmer sorgfuld 112 ViewsRate it:
Dampskibet Gudenaa 111 ViewsRate it:
Med en Papirtrykker med Blomster 111 ViewsRate it:
Med mine 'Digte gamle og nye' 111 ViewsRate it:
Bibelens Job ham kjender Du vel? 110 ViewsRate it:
En seer man født for Prosa og En for Poesi 110 ViewsRate it:
Hvor skulde jeg kunne glemme 110 ViewsRate it:
Hvis høit i Juletræets Top 109 ViewsRate it:
Moderen med Barnet 109 ViewsRate it:
Ved et Barns Død 109 ViewsRate it:
Søetoft 108 ViewsRate it:
Soldaten 108 ViewsRate it:
Til H. C. Ørsted 108 ViewsRate it:
Ved Festen for Architekt Bindesbøll 108 ViewsRate it:
A. Henselt 107 ViewsRate it:
Brev til Fru Saabye 107 ViewsRate it:
Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed 107 ViewsRate it:
Malerie fra Jyllands Vestkyst 107 ViewsRate it:
O, gid jeg var af Jern og Staal! 107 ViewsRate it:
Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen 107 ViewsRate it:
Skildvagten 107 ViewsRate it:
August 106 ViewsRate it:
Januar 106 ViewsRate it:
Jylland [Jylland mellem tvende Have] 106 ViewsRate it:
Haste 105 ViewsRate it:
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ] 104 ViewsRate it:
Fortrøstning 104 ViewsRate it:
Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod; 104 ViewsRate it:
Med en Lysestage [Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! ] 104 ViewsRate it:
The Dying Child 104 ViewsRate it:
Wessel 104 ViewsRate it:
Aarets Børn 103 ViewsRate it:
Hvad jeg elsker 103 ViewsRate it:
Med Papir 103 ViewsRate it:
Rime-Djævelen 103 ViewsRate it:
Til Julius Mosen 103 ViewsRate it:
Ved Christian Ryders Grav 103 ViewsRate it:
Matrosen 102 ViewsRate it:
Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Børns Død 102 ViewsRate it:
Stakkels Mary Anne 102 ViewsRate it:
Aftendæmring 101 ViewsRate it:
Fædrelandet 101 ViewsRate it:
Fru v. Beskov 101 ViewsRate it:
Man finder det passende, finder det smukt 101 ViewsRate it:
Med en Dukke [Dukken her er ingen Dukke] 100 ViewsRate it:
Min Undskyldning 100 ViewsRate it:
Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør 100 ViewsRate it:
Spillemand, spil paa Strænge 100 ViewsRate it:
En Moders Skaal 99 ViewsRate it:
For Danmark! 99 ViewsRate it:
I Granada, gjennem Byen 99 ViewsRate it:
Til Fru Julie Sødring 99 ViewsRate it:
April 98 ViewsRate it:
Den 2den Februar 1864 98 ViewsRate it:
En Stemning 98 ViewsRate it:
Februar 98 ViewsRate it:
Gefion 98 ViewsRate it:
Til Bjørnstjerne-Bjørnson 98 ViewsRate it:
Ak, var der dog kun et eneste Sprog 97 ViewsRate it:
Cavaleren til sin Dame 97 ViewsRate it:
Konen med Æggene 97 ViewsRate it:
Med et blomstrende Rosentræ 97 ViewsRate it:
Min Musa 97 ViewsRate it:
Pouls Tale 97 ViewsRate it:
Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven 97 ViewsRate it:
Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand 96 ViewsRate it:
Til Fru J. L. Heiberg 96 ViewsRate it:
June 95 ViewsRate it:
Skovbal 95 ViewsRate it:
Den Dag, vi fødtes, bliver os en Fest 94 ViewsRate it:
Mandag være Dig Mærke-Dag 94 ViewsRate it:
Med en Brystnaal i Form af en Flue 94 ViewsRate it:
Under en ung afdød Piges Portrait 94 ViewsRate it:
Lundby 93 ViewsRate it:
Sang til Thorvaldsens sidste fødselsdag 93 ViewsRate it:
Indskrift paa en Kirkeklokke 92 ViewsRate it:
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835 91 ViewsRate it:
Fra Vesterhavets Lande 91 ViewsRate it:
Darro givet har det Løfte 90 ViewsRate it:
Med Eau de Cologne 90 ViewsRate it:
Med en 'Gliedermann' 90 ViewsRate it:
Pauli 1. Cor. 15, 42-44 90 ViewsRate it:
Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad 90 ViewsRate it:
Forhæng for Vignetterne 89 ViewsRate it:
I dette Jordlivs Forgjængelighed 89 ViewsRate it:
Med Freiligraths Digte 89 ViewsRate it:
Berliin 88 ViewsRate it:
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853 88 ViewsRate it:
Gjør Ægteskabs Tilbud i Dags-Avisen 88 ViewsRate it:
Med en Felt-Flaske 88 ViewsRate it:
Med Gellerts Fabler 88 ViewsRate it:
Cigaren 87 ViewsRate it:
Et evigt Liv tør jeg ikke kræve 87 ViewsRate it:
I Fru Tesdorphs Stambog 87 ViewsRate it:
Natten lang 87 ViewsRate it:
Studier efter Naturen 87 ViewsRate it:
Abrahamson 85 ViewsRate it:
Dandserinden Augusta Nielsen 85 ViewsRate it:
Du evige Gud, saa kjærlig og god! 85 ViewsRate it:
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom 85 ViewsRate it:
Miss Roß 85 ViewsRate it:
Nu er Du paa Maskerade 85 ViewsRate it:
Poesien 85 ViewsRate it:
Du finder din Lykke i Kjøbenhavn 84 ViewsRate it:
I Riddertiden, som De Alle vide 84 ViewsRate it:
Langelandsk Folkemelodi 84 ViewsRate it:
Nu faae vi Vinter, nu fyger Sneen 84 ViewsRate it:
Olufsen 84 ViewsRate it:
Baggrund til Vignetterne 83 ViewsRate it:
L. C. Sander 83 ViewsRate it:
Phantasie ved Vesterhavet [Er disse høie, sorte Masser Fjelde? ] 83 ViewsRate it:
Psalme [Jeg har en Angst som aldrig før] 83 ViewsRate it:
Romance af Festen paa Kenilworth 83 ViewsRate it:
Du stærke Død, din Taushed vækker Gru 82 ViewsRate it:
Granattræ, Citrontræ, — ja slige Høibaarne 82 ViewsRate it:
Improvisation 82 ViewsRate it:
Riber 82 ViewsRate it:
Schack-Staffeldt 82 ViewsRate it:
Spørg Amagermo'er 82 ViewsRate it:
Storken er reist til fremmed' Land 82 ViewsRate it:
Du som en Huusalf stille sysler inde 81 ViewsRate it:
Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar 81 ViewsRate it:
Marts 81 ViewsRate it:
Som en Lotus paa den stille Sø 81 ViewsRate it:
Til Fru Mortier de Fontaine 81 ViewsRate it:
Den jydske Hede i Regnveir 80 ViewsRate it:
Lille Lise ved Brønden 80 ViewsRate it:
Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde 80 ViewsRate it:
Hegels 'Philosophie der Geschichte'' 79 ViewsRate it:
I Norden, i Kakkelovns-Krogen 79 ViewsRate it:
Med en Pidsk 79 ViewsRate it:
Med Lamartines Reise i Oriente 79 ViewsRate it:
Th. Thaarup 79 ViewsRate it:
Agnes Dunlop og Michael Rosing 78 ViewsRate it:
Danmark kommer Bouquetten fra 78 ViewsRate it:
Hvor Himlen har Stjerner! jeg kjender jo hver 78 ViewsRate it:
Lille Viggo 78 ViewsRate it:
Med J. L. Heibergs 'Urania' 77 ViewsRate it:
Pram 77 ViewsRate it:
Arreboe 76 ViewsRate it:
Componisten Hägg 76 ViewsRate it:
Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge 76 ViewsRate it:
Hun er som en Rose, saa frisk og blød! 76 ViewsRate it:
Henriette Wulff 75 ViewsRate it:
I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjol 75 ViewsRate it:
Gurre 74 ViewsRate it:
Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke 74 ViewsRate it:
November 74 ViewsRate it:
Sangeren P. Schram 74 ViewsRate it:
Ved en givet Forestilling til Indtægt for,,den blinde Soldat'' 74 ViewsRate it:
Fru Grove, født Fenger 73 ViewsRate it:
Mene, mene tekel upharsin 73 ViewsRate it:
Den 22de April 1847 72 ViewsRate it:
Hvad ei et Solkys folder ud 72 ViewsRate it:
Hvile paa Heden 72 ViewsRate it:
Imellem fattigt Græs og Urt 72 ViewsRate it:
Med Byrons Værker 72 ViewsRate it:
Med et Billede af Rosenborg Have 72 ViewsRate it:
Prolog og Epilog 72 ViewsRate it:
Til J. P. E. Hartmann den 14de Mai 72 ViewsRate it:
Den fremmede Fugl 71 ViewsRate it:
Fire Fjæle er vor Pragt 71 ViewsRate it:
Med en Flaske duftende Vand 71 ViewsRate it:
Med en Ring fra en Ægtemand til hans Hustru 71 ViewsRate it:
Til Hende 71 ViewsRate it:
Christian Wulff 70 ViewsRate it:
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat 70 ViewsRate it:
Jeg jubler af Fryd paa fremmed Strand 70 ViewsRate it:
Mai 70 ViewsRate it:
Rosen 70 ViewsRate it:
The Pixy and the Grocer 70 ViewsRate it:
Dandse, dandse Dukke min! 69 ViewsRate it:
Du skal ikke troe al Snik og Snak 69 ViewsRate it:
Fru O'Neill 69 ViewsRate it:
Jeg føler dit lille Hjerte dikke 69 ViewsRate it:
Med nogle smukke Fidibus 69 ViewsRate it:
Vi er i Marts, men Martsviol 69 ViewsRate it:
En Glædes-Fest i Dag vi har 68 ViewsRate it:
Johanne Drewsen og C. von Krieger 68 ViewsRate it:
Lille Sally, her er Brev 68 ViewsRate it:
Med en broderet Skjærm 68 ViewsRate it:
Ved en Forestilling af Familien Price 68 ViewsRate it:
Med en Smørkande 67 ViewsRate it:
Med et Cigarfoderal 67 ViewsRate it:
Romance 67 ViewsRate it:
Sorterup 67 ViewsRate it:
Hjemvee 66 ViewsRate it:
Med et Kobberstykke [Da Roser mangle ved Julens Leg] 66 ViewsRate it:
ABC-Bogen 65 ViewsRate it:
I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price 65 ViewsRate it:
L. Kruse 65 ViewsRate it:
Luftaanden 65 ViewsRate it:
Med Visitkaart 65 ViewsRate it:
Oldtids huuslige Liv 65 ViewsRate it:
A. Bording 64 ViewsRate it:
Bort med Taarer, bort med Suk! 64 ViewsRate it:
Med en Krave [Den tør Du eje] 64 ViewsRate it:
A. Oehlenschläger 63 ViewsRate it:
Hvor det er selsomt at se Ungdom døe 63 ViewsRate it:
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand 63 ViewsRate it:
Slaaentjørnen 62 ViewsRate it:
Verden er falsk, Verden er fæl 62 ViewsRate it:
Hører Du Havets susende Tone 61 ViewsRate it:
Med en Penge-Griis 60 ViewsRate it:
Poetisk Note til Digtet: Erindringblad fra Hovedstaden 60 ViewsRate it:
Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog 59 ViewsRate it:
I Orienten Nattergalen 59 ViewsRate it:
Med en Bog-Kni 59 ViewsRate it:
Med en Visker 59 ViewsRate it:
Med et Hefte af mine Eventyr 59 ViewsRate it:
Med Thorvaldsens Statue 59 ViewsRate it:
Snee-Dronningen 59 ViewsRate it:
Formens evige Magie 58 ViewsRate it:
Med en Tobakspung 58 ViewsRate it:
Reise-Capriccio 58 ViewsRate it:
Gud, Almægtige! hvad er det? 57 ViewsRate it:
Med et Landskab fra Italien 57 ViewsRate it:
Recension 57 ViewsRate it:
Ved en Vens Afrejse til Paris! 57 ViewsRate it:
Du er Poet 56 ViewsRate it:
Julesang i det Collinske Huus 56 ViewsRate it:
Med en Hund i Sæbe 56 ViewsRate it:
Livet en Drøm 55 ViewsRate it:
Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind 55 ViewsRate it:
Ved Juletræet 55 ViewsRate it:
I Rummets store Uendelige 54 ViewsRate it:
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove] 54 ViewsRate it:
Med en Hund 54 ViewsRate it:
Rückerts 'Gedichte' 54 ViewsRate it:
Med mine 'Samlede Skrifter' 53 ViewsRate it:
Paris [Paris, hvor er Du dog lystig og glad] 53 ViewsRate it:
Jeg gav dem mit fulde Hjerte 52 ViewsRate it:
Med et Huuskors 52 ViewsRate it:
Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden 52 ViewsRate it:
Herman Løvenskjold 51 ViewsRate it:
Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat 51 ViewsRate it:
Med en Kurv med Æg 51 ViewsRate it:
Soldaternes Sang til Dannebrog 51 ViewsRate it:
Fyen 50 ViewsRate it:
Oberst Læssøe 50 ViewsRate it:
Rosenkilde 50 ViewsRate it:
Til A. Bournonville [Et Folkesagn igjennem Slægter lever] 50 ViewsRate it:
Til en ung Billedhugger 50 ViewsRate it:
Held mig! Granada jeg seer 49 ViewsRate it:
L. Holberg 49 ViewsRate it:
Med et Par Handsker 49 ViewsRate it:
Vær hilset, Du Fortids Toledo 49 ViewsRate it:
Manden fra Paradiis 48 ViewsRate it:
Med en Krave [Du faaer til Julegave? ] 47 ViewsRate it:
Rolighed 47 ViewsRate it:
Med en Reisehue 46 ViewsRate it:
Mig Gamle spørger Du Unge 46 ViewsRate it:
Havblik 45 ViewsRate it:
Hvis Du forstod mit Hjertes Suk 45 ViewsRate it:
Med et Kravebaand 45 ViewsRate it:
Med H. C. Andersens Eventyr 45 ViewsRate it:
Tro paa Ingen, ei Dig selv 45 ViewsRate it:
Ved Soldatens Hjemkomst i 1864 45 ViewsRate it:
Landsoldatens Hjemkomst 44 ViewsRate it:
Til Christian den Ottende 44 ViewsRate it:
A. Böttger 43 ViewsRate it:
Bøgetræet 43 ViewsRate it:
Gjengangerbrevenes Forfatter 43 ViewsRate it:
Med et Billede 43 ViewsRate it:
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser 43 ViewsRate it:
Til A. Oehlenschlæger 43 ViewsRate it:
Indskrift paa en ny Bygning 42 ViewsRate it:
Med en Tøffel 42 ViewsRate it:
Til Læserne 42 ViewsRate it:
Tullin 42 ViewsRate it:
Ved Husets Muur stod en Hæk af Geranier 42 ViewsRate it:
Den nye Sprøite 41 ViewsRate it:
Kjærlighed 41 ViewsRate it:
Med en Trompet 41 ViewsRate it:
Med et Halsbaand 41 ViewsRate it:
Vandring i Skoven 41 ViewsRate it:
Cid lod kalde tvende Jøder 40 ViewsRate it:
Sommerflugt og Hvile 40 ViewsRate it:
Den Frivillige 39 ViewsRate it:
Den rædselfulde Time 39 ViewsRate it:
Med Sammes 'Sicilianske Skizzer og Noveller' 39 ViewsRate it:
Med et Speil 37 ViewsRate it:
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt 37 ViewsRate it:
Til den lille Marie 37 ViewsRate it:
Amagerbonden har hollandsk Blod 36 ViewsRate it:
Med en Pibe 36 ViewsRate it:
Med en Deel Sparebøsser 35 ViewsRate it:
Hr. Mickel i Odense 32 ViewsRate it:
En ung Maler 31 ViewsRate it:
Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854 31 ViewsRate it:
Med et Guttapercha-Ansigt 31 ViewsRate it:
Juli 30 ViewsRate it:
Med en Blomstervase 30 ViewsRate it:
Stormen 30 ViewsRate it:
Længsel med Potterne 29 ViewsRate it:

Share your thoughts on Hans Christian Andersen's poems with the community:

0 Comments

  Citation

  Use the citation below to add this poet to your bibliography:

  Style:MLAChicagoAPA

  "Hans Christian Andersen" Poetry.net. STANDS4 LLC, 2020. Web. 26 Oct. 2020. <https://www.poetry.net/poet/Hans+Christian+Andersen>.

  Missing a poem of Hans Christian Andersen?

  Know another great poem from Hans Christian Andersen? Don't keep it to yourself!