Famous poems by »

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.

FAVORITE (0 fans)

Famous poems by Hans Christian Andersen 493 total

C. Bredahl 462 ViewsRate it:
G. C. Delbanco 449 ViewsRate it:
Ja Guult og Rødt er Spaniens Farver 442 ViewsRate it:
Fremad! 436 ViewsRate it:
Hvo skal jeg troe? 426 ViewsRate it:
C. Neergaard 421 ViewsRate it:
De fattige Børn paa Gaden 411 ViewsRate it:
Fra Qvirinalhaven 401 ViewsRate it:
Stanzer for musik 390 ViewsRate it:
Nytaars-Aften 1848 389 ViewsRate it:
Til Landsoldaten 389 ViewsRate it:
Paris Susende, vexlende, trættende, broget 385 ViewsRate it:
Som en Æolsharpe brudt itu 385 ViewsRate it:
Martsviolerne 384 ViewsRate it:
Min lille Fugl, hvor flyver Du? 383 ViewsRate it:
Jeg var et Jordens Barn 382 ViewsRate it:
Jeg troer, at der før en Verden var 379 ViewsRate it:
Kongen 374 ViewsRate it:
Vise 370 ViewsRate it:
Den stille Uge 367 ViewsRate it:
Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa 367 ViewsRate it:
Man siger, at i Spanien Qvinden 366 ViewsRate it:
Norsk Stiil 366 ViewsRate it:
Der er saa øde paa Heden 365 ViewsRate it:
Erindringen gjemmer saa mangt et Syn 360 ViewsRate it:
Til H. C. Lumbye 358 ViewsRate it:
De dandse med Castagnetter 357 ViewsRate it:
Spanien, hvilken Rigdom har Du 355 ViewsRate it:
Brudefolkene 354 ViewsRate it:
Efter Krigen 352 ViewsRate it:
Ved Borgen Ravenswood i Skotland 352 ViewsRate it:
Barn Jesus i en Krybbe laae 351 ViewsRate it:
Hvor flyver min Tanke imorgen den Dag? 351 ViewsRate it:
Graat Veir 350 ViewsRate it:
Indskrift paa Rammen 350 ViewsRate it:
Tyveknægten 349 ViewsRate it:
Rosen paa Kisten 349 ViewsRate it:
Fra min Reise i Foraaret 1872 348 ViewsRate it:
Vandrer-Liv 348 ViewsRate it:
Psalme [Som Bladet der fra Træet falder] 345 ViewsRate it:
Nytaars-Aften 1850 344 ViewsRate it:
Til H. S. [Ind i den dunkle Skov i Tjørn og Krat] 344 ViewsRate it:
Den unge Herr Petersen 341 ViewsRate it:
Brudstykke af en Rundsang 339 ViewsRate it:
Dødsenglen flyver i slimet Ham 337 ViewsRate it:
Til Jonas Collin 337 ViewsRate it:
I Prindsesse Dagmars Stambog 335 ViewsRate it:
Hør Spurven derude 334 ViewsRate it:
Hvil sødt 334 ViewsRate it:
Med forskjellige Presenter 332 ViewsRate it:
Madrid 331 ViewsRate it:
Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen 330 ViewsRate it:
Romanze 330 ViewsRate it:
Grev Joachim Moltke-Bregentved 328 ViewsRate it:
Gud Fader i Himlen, hvor er Du dog god! 326 ViewsRate it:
Den Gang vi endnu havde Vaar 323 ViewsRate it:
Af Rhythmer i Castagnetter 322 ViewsRate it:
Med et Bundt Cigarer 317 ViewsRate it:
Foran i et Exemplar af,,Eventyr 315 ViewsRate it:
Den, som jeg gav af mit Hjerteblod 314 ViewsRate it:
Til A. Bournonville [Du giver os en Digtning uden Ord] 314 ViewsRate it:
Venskabs-Pagten 306 ViewsRate it:
Basnæs 302 ViewsRate it:
Giv af dit Hjerte til Folk og til Slægt 302 ViewsRate it:
B. Bang 297 ViewsRate it:
Georg Carstensen 297 ViewsRate it:
Herrens Bøn 296 ViewsRate it:
Ved Juletid i Nizza 290 ViewsRate it:
Frøken Christy Hohlenberg 278 ViewsRate it:
B. v. Beskov 248 ViewsRate it:
Da hun sang 224 ViewsRate it:
C. Winther 222 ViewsRate it:
Cadiz 217 ViewsRate it:
Ja vel, vi er midt i November 213 ViewsRate it:
E. Storm 207 ViewsRate it:
J. Thiele 204 ViewsRate it:
I Afrika 203 ViewsRate it:
Paa Brocken den 26. Mai 1831 201 ViewsRate it:
C. Søeborg 198 ViewsRate it:
J. Rein 197 ViewsRate it:
P. M. Møller 197 ViewsRate it:
C. Lund 195 ViewsRate it:
F. H. Guldberg 194 ViewsRate it:
J. L. Heiberg 190 ViewsRate it:
Paa Ballet 190 ViewsRate it:
B. S. Ingemann 189 ViewsRate it:
S. S. Blicher 187 ViewsRate it:
Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner 185 ViewsRate it:
N. T. Bruun 184 ViewsRate it:
Naar Hyacinthens fine Klokker klinge 184 ViewsRate it:
Taaren 184 ViewsRate it:
H. C. Bunkeflod 183 ViewsRate it:
Zahle 183 ViewsRate it:
C. Hauch 181 ViewsRate it:
F. J. Hansen 181 ViewsRate it:
Naar Skoven bliver grøn 176 ViewsRate it:
P. Faye 173 ViewsRate it:
Jeg elsker dig 170 ViewsRate it:
P. F. Friis 170 ViewsRate it:
P. A. Heiberg 169 ViewsRate it:
Gamle Gunhild fra Barselstuen 169 ViewsRate it:
Dagen stiger 167 ViewsRate it:
Naar Vaaren rider Sommer i By 162 ViewsRate it:
I Afrikanerbyen 161 ViewsRate it:
Naar man saa godt som hver en Aften maa 161 ViewsRate it:
J. C. Tode 160 ViewsRate it:
S. Meisling 160 ViewsRate it:
T. Overskou 159 ViewsRate it:
N. F. S. Grundtvig 158 ViewsRate it:
Zelitz 157 ViewsRate it:
T. C. Bruun 155 ViewsRate it:
F. C. Sibbern 154 ViewsRate it:
C. Wilster 152 ViewsRate it:
P. Wulff 152 ViewsRate it:
C. Molbech 151 ViewsRate it:
Paa Slottet Chillon 151 ViewsRate it:
R. Frankenau 151 ViewsRate it:
J. Baggesen 149 ViewsRate it:
J. Ewald 148 ViewsRate it:
Paa Genfersøen 148 ViewsRate it:
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann 142 ViewsRate it:
Paa Grevindens Fødselsdag 140 ViewsRate it:
P. M. Trojel og P. K. Trojel 140 ViewsRate it:
Paa Ungdommens friske Rosenblad 139 ViewsRate it:
P. H. Friemann 138 ViewsRate it:
A. Stub 133 ViewsRate it:
October 132 ViewsRate it:
Rahbek 131 ViewsRate it:
J. C. Boye 129 ViewsRate it:
Vandrerens Sang 129 ViewsRate it:
Hjerte-Suk til Maanen 128 ViewsRate it:
Agnetes Vuggevise 127 ViewsRate it:
Cometen 1834 127 ViewsRate it:
Danmark, mit Fædreland 127 ViewsRate it:
P. Foersom 127 ViewsRate it:
Tanker ved en ituslagen Jydepotte 127 ViewsRate it:
Bruden i Rørvig Kirke 126 ViewsRate it:
Fru Bournonville 126 ViewsRate it:
H. C. Sneedorf 126 ViewsRate it:
Med to Vaser 126 ViewsRate it:
Avis aux lectrices 125 ViewsRate it:
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed 125 ViewsRate it:
Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker 124 ViewsRate it:
Med en Blomsterpige af Chocolade 124 ViewsRate it:
Samsøe 124 ViewsRate it:
September 124 ViewsRate it:
Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior 123 ViewsRate it:
Med en Kurv 123 ViewsRate it:
Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr 123 ViewsRate it:
Burgos 122 ViewsRate it:
Dykker-Klokken 122 ViewsRate it:
Flodleiet ligger udtørret 122 ViewsRate it:
Hjertets Melodier 122 ViewsRate it:
Med en Bronze-Hest som Papirpresse 122 ViewsRate it:
Med I Sverrig til en dansk Maler 122 ViewsRate it:
Børnene og den graa Morlille 121 ViewsRate it:
Broderet paa et Guitarbaand 121 ViewsRate it:
December 121 ViewsRate it:
Herregaards-Skytterne 121 ViewsRate it:
Den bedste Drøm 120 ViewsRate it:
Spillemanden 120 ViewsRate it:
Vi en Sang maae Holger skiænke 119 ViewsRate it:
Vise af Festen paa Kenilworth 119 ViewsRate it:
Hytten 118 ViewsRate it:
Med en Fløite fra en Dame 118 ViewsRate it:
Musikdirecteur W. Rübner 117 ViewsRate it:
Storken 117 ViewsRate it:
Christian Voigt 116 ViewsRate it:
Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel] 116 ViewsRate it:
Med mine Eventyr [Tak, kjære, unge Ven, for hver en Dag] 116 ViewsRate it:
Louise Ipsen og C. St. A. Bille 115 ViewsRate it:
Med mit photographerede Portrait i Ramme 115 ViewsRate it:
Der er et Huus afsondret ved et Gitter 114 ViewsRate it:
Med 'Molbechs Eventyr' 114 ViewsRate it:
Bogen kom først, og jeg kom sidst 113 ViewsRate it:
Granattræet 113 ViewsRate it:
Med en Spaaqvinde 113 ViewsRate it:
Phantasiebillede 113 ViewsRate it:
From The Philosopher’s Stone 112 ViewsRate it:
Grønne Flod, Du strømmer sorgfuld 112 ViewsRate it:
Havfruen ved Samsøe 112 ViewsRate it:
Hjertetyven 112 ViewsRate it:
Med en Jagtkniv 112 ViewsRate it:
Nordal Bruun 112 ViewsRate it:
Sindet forfriskes, Tanken beriges 112 ViewsRate it:
I Rom 1841 111 ViewsRate it:
Med et Kobberstykke [Som Englene det Jordiske bortbære] 111 ViewsRate it:
Med en Papirtrykker med Blomster 110 ViewsRate it:
Med mine 'Digte gamle og nye' 110 ViewsRate it:
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850 109 ViewsRate it:
Dampskibet Gudenaa 109 ViewsRate it:
En seer man født for Prosa og En for Poesi 109 ViewsRate it:
Paa en Faders Fødselsdag, afsjunget af hans Børn Mel. Du lille Purk. 109 ViewsRate it:
T. Kingo 109 ViewsRate it:
Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840 109 ViewsRate it:
Hvor skulde jeg kunne glemme 108 ViewsRate it:
Til H. S. [Hvor kjær Du er mig, har Du vel forstaaet] 108 ViewsRate it:
Hvis høit i Juletræets Top 107 ViewsRate it:
I Rom 106 ViewsRate it:
Søetoft 106 ViewsRate it:
Til H. C. Ørsted 106 ViewsRate it:
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835 106 ViewsRate it:
Brev til Fru Saabye 105 ViewsRate it:
I Dandsen 105 ViewsRate it:
Januar 105 ViewsRate it:
Jylland [Jylland mellem tvende Have] 105 ViewsRate it:
Med mine Eventyr [Velkommen! Træd kun ind, Du unge Pige! ] 105 ViewsRate it:
Soldaten 105 ViewsRate it:
Aftenlandskab 104 ViewsRate it:
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ] 103 ViewsRate it:
August 103 ViewsRate it:
Fortrøstning 103 ViewsRate it:
Med en Lysestage [Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! ] 103 ViewsRate it:
Til Axel Fredstrup 103 ViewsRate it:
Til Capitainlieutenant Chr. Wulff 103 ViewsRate it:
Bibelens Job ham kjender Du vel? 102 ViewsRate it:
Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod; 102 ViewsRate it:
The Dying Child 102 ViewsRate it:
Ved Christian Ryders Grav 102 ViewsRate it:
Wessel 102 ViewsRate it:
Haste 101 ViewsRate it:
Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed 101 ViewsRate it:
Rime-Djævelen 101 ViewsRate it:
Matrosen 100 ViewsRate it:
Min Undskyldning 100 ViewsRate it:
Moderen med Barnet 100 ViewsRate it:
Stakkels Mary Anne 100 ViewsRate it:
Til Julius Mosen 100 ViewsRate it:
A. Henselt 99 ViewsRate it:
Malerie fra Jyllands Vestkyst 99 ViewsRate it:
Skildvagten 99 ViewsRate it:
Spillemand, spil paa Strænge 98 ViewsRate it:
Februar 97 ViewsRate it:
For Danmark! 97 ViewsRate it:
Min Musa 97 ViewsRate it:
Ved et Barns Død 97 ViewsRate it:
Cavaleren til sin Dame 96 ViewsRate it:
En Moders Skaal 96 ViewsRate it:
Hvad jeg elsker 96 ViewsRate it:
Konen med Æggene 96 ViewsRate it:
Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen 96 ViewsRate it:
Til Fru Julie Sødring 96 ViewsRate it:
Ved Festen for Architekt Bindesbøll 96 ViewsRate it:
Ak, var der dog kun et eneste Sprog 95 ViewsRate it:
April 95 ViewsRate it:
Den 2den Februar 1864 95 ViewsRate it:
I Granada, gjennem Byen 95 ViewsRate it:
Man finder det passende, finder det smukt 95 ViewsRate it:
Pouls Tale 95 ViewsRate it:
Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Børns Død 95 ViewsRate it:
Fru v. Beskov 94 ViewsRate it:
Med et blomstrende Rosentræ 94 ViewsRate it:
Til Fru J. L. Heiberg 94 ViewsRate it:
Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand 93 ViewsRate it:
O, gid jeg var af Jern og Staal! 93 ViewsRate it:
Skovbal 93 ViewsRate it:
Fædrelandet 92 ViewsRate it:
Indskrift paa en Kirkeklokke 92 ViewsRate it:
Med Papir 92 ViewsRate it:
Aarets Børn 91 ViewsRate it:
Aftendæmring 91 ViewsRate it:
Mandag være Dig Mærke-Dag 91 ViewsRate it:
Med en Dukke [Dukken her er ingen Dukke] 91 ViewsRate it:
Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven 91 ViewsRate it:
Den Dag, vi fødtes, bliver os en Fest 90 ViewsRate it:
Til Bjørnstjerne-Bjørnson 90 ViewsRate it:
En Stemning 89 ViewsRate it:
Forhæng for Vignetterne 89 ViewsRate it:
Gjør Ægteskabs Tilbud i Dags-Avisen 88 ViewsRate it:
Med Freiligraths Digte 88 ViewsRate it:
Med Gellerts Fabler 88 ViewsRate it:
Pauli 1. Cor. 15, 42-44 88 ViewsRate it:
Darro givet har det Løfte 87 ViewsRate it:
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835 87 ViewsRate it:
Fra Vesterhavets Lande 87 ViewsRate it:
June 87 ViewsRate it:
Med Eau de Cologne 87 ViewsRate it:
Med en Felt-Flaske 87 ViewsRate it:
Med en 'Gliedermann' 87 ViewsRate it:
Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad 87 ViewsRate it:
I dette Jordlivs Forgjængelighed 85 ViewsRate it:
I Fru Tesdorphs Stambog 85 ViewsRate it:
Med en Brystnaal i Form af en Flue 85 ViewsRate it:
Abrahamson 84 ViewsRate it:
Berliin 84 ViewsRate it:
Du evige Gud, saa kjærlig og god! 84 ViewsRate it:
Gefion 84 ViewsRate it:
Sang til Thorvaldsens sidste fødselsdag 84 ViewsRate it:
Under en ung afdød Piges Portrait 84 ViewsRate it:
Dandserinden Augusta Nielsen 83 ViewsRate it:
Miss Roß 83 ViewsRate it:
Olufsen 83 ViewsRate it:
I Riddertiden, som De Alle vide 82 ViewsRate it:
Langelandsk Folkemelodi 82 ViewsRate it:
Romance af Festen paa Kenilworth 82 ViewsRate it:
Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør 82 ViewsRate it:
Studier efter Naturen 82 ViewsRate it:
Baggrund til Vignetterne 81 ViewsRate it:
Du stærke Død, din Taushed vækker Gru 81 ViewsRate it:
Phantasie ved Vesterhavet [Er disse høie, sorte Masser Fjelde? ] 81 ViewsRate it:
Poesien 81 ViewsRate it:
Storken er reist til fremmed' Land 81 ViewsRate it:
Du som en Huusalf stille sysler inde 80 ViewsRate it:
Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar 80 ViewsRate it:
Nu er Du paa Maskerade 80 ViewsRate it:
Riber 80 ViewsRate it:
Som en Lotus paa den stille Sø 80 ViewsRate it:
Den jydske Hede i Regnveir 79 ViewsRate it:
Hegels 'Philosophie der Geschichte'' 79 ViewsRate it:
Psalme [Jeg har en Angst som aldrig før] 79 ViewsRate it:
Schack-Staffeldt 79 ViewsRate it:
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853 78 ViewsRate it:
L. C. Sander 78 ViewsRate it:
Improvisation 77 ViewsRate it:
Marts 77 ViewsRate it:
Nu faae vi Vinter, nu fyger Sneen 77 ViewsRate it:
Th. Thaarup 77 ViewsRate it:
Et evigt Liv tør jeg ikke kræve 76 ViewsRate it:
Lundby 76 ViewsRate it:
Med en Pidsk 76 ViewsRate it:
Med J. L. Heibergs 'Urania' 76 ViewsRate it:
Agnes Dunlop og Michael Rosing 75 ViewsRate it:
Danmark kommer Bouquetten fra 75 ViewsRate it:
Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge 75 ViewsRate it:
Spørg Amagermo'er 75 ViewsRate it:
Cigaren 74 ViewsRate it:
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom 74 ViewsRate it:
I Norden, i Kakkelovns-Krogen 74 ViewsRate it:
Lille Viggo 74 ViewsRate it:
Natten lang 74 ViewsRate it:
Arreboe 73 ViewsRate it:
Fru Grove, født Fenger 73 ViewsRate it:
Lille Lise ved Brønden 73 ViewsRate it:
Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde 73 ViewsRate it:
Pram 73 ViewsRate it:
Gurre 72 ViewsRate it:
Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke 72 ViewsRate it:
Hvor Himlen har Stjerner! jeg kjender jo hver 72 ViewsRate it:
I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjol 72 ViewsRate it:
Med Lamartines Reise i Oriente 72 ViewsRate it:
Ved en givet Forestilling til Indtægt for,,den blinde Soldat'' 72 ViewsRate it:
Hun er som en Rose, saa frisk og blød! 71 ViewsRate it:
November 71 ViewsRate it:
Den 22de April 1847 70 ViewsRate it:
Den fremmede Fugl 70 ViewsRate it:
Jeg jubler af Fryd paa fremmed Strand 70 ViewsRate it:
Mai 70 ViewsRate it:
Mene, mene tekel upharsin 70 ViewsRate it:
Til Fru Mortier de Fontaine 70 ViewsRate it:
Fire Fjæle er vor Pragt 69 ViewsRate it:
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat 69 ViewsRate it:
Hvile paa Heden 69 ViewsRate it:
Imellem fattigt Græs og Urt 69 ViewsRate it:
Til Hende 69 ViewsRate it:
Henriette Wulff 68 ViewsRate it:
Jeg føler dit lille Hjerte dikke 68 ViewsRate it:
Med nogle smukke Fidibus 68 ViewsRate it:
The Pixy and the Grocer 68 ViewsRate it:
Vi er i Marts, men Martsviol 68 ViewsRate it:
Johanne Drewsen og C. von Krieger 67 ViewsRate it:
Lille Sally, her er Brev 67 ViewsRate it:
Med en Ring fra en Ægtemand til hans Hustru 67 ViewsRate it:
Til J. P. E. Hartmann den 14de Mai 67 ViewsRate it:
Du finder din Lykke i Kjøbenhavn 66 ViewsRate it:
Fru O'Neill 66 ViewsRate it:
Med en Smørkande 66 ViewsRate it:
Christian Wulff 65 ViewsRate it:
Romance 65 ViewsRate it:
Hvad ei et Solkys folder ud 64 ViewsRate it:
I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price 64 ViewsRate it:
Med Byrons Værker 64 ViewsRate it:
Med en broderet Skjærm 64 ViewsRate it:
Med et Billede af Rosenborg Have 64 ViewsRate it:
Med et Cigarfoderal 64 ViewsRate it:
Prolog og Epilog 64 ViewsRate it:
Componisten Hägg 63 ViewsRate it:
Granattræ, Citrontræ, — ja slige Høibaarne 63 ViewsRate it:
Luftaanden 63 ViewsRate it:
Ved en Forestilling af Familien Price 63 ViewsRate it:
Bort med Taarer, bort med Suk! 62 ViewsRate it:
Dandse, dandse Dukke min! 62 ViewsRate it:
Med en Krave [Den tør Du eje] 62 ViewsRate it:
Du skal ikke troe al Snik og Snak 61 ViewsRate it:
Med en Flaske duftende Vand 61 ViewsRate it:
L. Kruse 60 ViewsRate it:
Rosen 60 ViewsRate it:
Sangeren P. Schram 59 ViewsRate it:
Snee-Dronningen 59 ViewsRate it:
Sorterup 59 ViewsRate it:
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand 58 ViewsRate it:
Med en Bog-Kni 58 ViewsRate it:
Med en Penge-Griis 58 ViewsRate it:
ABC-Bogen 57 ViewsRate it:
En Glædes-Fest i Dag vi har 57 ViewsRate it:
Hører Du Havets susende Tone 57 ViewsRate it:
Med en Hund i Sæbe 56 ViewsRate it:
Poetisk Note til Digtet: Erindringblad fra Hovedstaden 56 ViewsRate it:
Reise-Capriccio 56 ViewsRate it:
Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog 55 ViewsRate it:
Med et Hefte af mine Eventyr 55 ViewsRate it:
Med et Kobberstykke [Da Roser mangle ved Julens Leg] 55 ViewsRate it:
Med et Landskab fra Italien 55 ViewsRate it:
Recension 55 ViewsRate it:
A. Oehlenschläger 54 ViewsRate it:
Med en Visker 54 ViewsRate it:
Med Visitkaart 54 ViewsRate it:
A. Bording 53 ViewsRate it:
Hjemvee 53 ViewsRate it:
Livet en Drøm 53 ViewsRate it:
Formens evige Magie 52 ViewsRate it:
Med en Hund 52 ViewsRate it:
Oldtids huuslige Liv 52 ViewsRate it:
Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind 52 ViewsRate it:
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove] 51 ViewsRate it:
Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat 51 ViewsRate it:
Rückerts 'Gedichte' 51 ViewsRate it:
I Rummets store Uendelige 50 ViewsRate it:
Med et Huuskors 50 ViewsRate it:
Med mine 'Samlede Skrifter' 50 ViewsRate it:
Med Thorvaldsens Statue 50 ViewsRate it:
Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden 50 ViewsRate it:
Soldaternes Sang til Dannebrog 50 ViewsRate it:
Ved Juletræet 50 ViewsRate it:
Verden er falsk, Verden er fæl 50 ViewsRate it:
Hvor det er selsomt at se Ungdom døe 49 ViewsRate it:
Rosenkilde 49 ViewsRate it:
Slaaentjørnen 49 ViewsRate it:
Held mig! Granada jeg seer 48 ViewsRate it:
Herman Løvenskjold 48 ViewsRate it:
I Orienten Nattergalen 48 ViewsRate it:
Julesang i det Collinske Huus 48 ViewsRate it:
Med en Kurv med Æg 48 ViewsRate it:
Oberst Læssøe 48 ViewsRate it:
Til A. Bournonville [Et Folkesagn igjennem Slægter lever] 48 ViewsRate it:
Med en Tobakspung 47 ViewsRate it:
Ved en Vens Afrejse til Paris! 47 ViewsRate it:
Manden fra Paradiis 46 ViewsRate it:
Med en Krave [Du faaer til Julegave? ] 46 ViewsRate it:
Gud, Almægtige! hvad er det? 45 ViewsRate it:
Hvis Du forstod mit Hjertes Suk 45 ViewsRate it:
Med H. C. Andersens Eventyr 45 ViewsRate it:
Paris [Paris, hvor er Du dog lystig og glad] 45 ViewsRate it:
Tro paa Ingen, ei Dig selv 45 ViewsRate it:
Med en Reisehue 44 ViewsRate it:
Til en ung Billedhugger 44 ViewsRate it:
Havblik 43 ViewsRate it:
Jeg gav dem mit fulde Hjerte 43 ViewsRate it:
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser 43 ViewsRate it:
Ved Soldatens Hjemkomst i 1864 43 ViewsRate it:
Bøgetræet 42 ViewsRate it:
L. Holberg 42 ViewsRate it:
Tullin 42 ViewsRate it:
Gjengangerbrevenes Forfatter 41 ViewsRate it:
Landsoldatens Hjemkomst 41 ViewsRate it:
Med et Kravebaand 41 ViewsRate it:
Vær hilset, Du Fortids Toledo 41 ViewsRate it:
A. Böttger 40 ViewsRate it:
Du er Poet 40 ViewsRate it:
Fyen 40 ViewsRate it:
Indskrift paa en ny Bygning 40 ViewsRate it:
Rolighed 40 ViewsRate it:
Sommerflugt og Hvile 40 ViewsRate it:
Den nye Sprøite 39 ViewsRate it:
Cid lod kalde tvende Jøder 38 ViewsRate it:
Den Frivillige 37 ViewsRate it:
Kjærlighed 37 ViewsRate it:
Med en Trompet 37 ViewsRate it:
Med en Tøffel 36 ViewsRate it:
Til den lille Marie 36 ViewsRate it:
Med et Halsbaand 35 ViewsRate it:
Med Sammes 'Sicilianske Skizzer og Noveller' 35 ViewsRate it:
Til Christian den Ottende 35 ViewsRate it:
Amagerbonden har hollandsk Blod 34 ViewsRate it:
Med en Pibe 34 ViewsRate it:
Med et Par Handsker 34 ViewsRate it:
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt 34 ViewsRate it:
Til A. Oehlenschlæger 34 ViewsRate it:
Med et Billede 33 ViewsRate it:
Med et Speil 33 ViewsRate it:
Mig Gamle spørger Du Unge 33 ViewsRate it:
Til Læserne 33 ViewsRate it:
Den rædselfulde Time 32 ViewsRate it:
Med en Deel Sparebøsser 32 ViewsRate it:
Vandring i Skoven 32 ViewsRate it:
Ved Husets Muur stod en Hæk af Geranier 32 ViewsRate it:
Hr. Mickel i Odense 31 ViewsRate it:
Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854 31 ViewsRate it:
Stormen 30 ViewsRate it:
En ung Maler 29 ViewsRate it:
Juli 29 ViewsRate it:
Med en Blomstervase 29 ViewsRate it:
Med et Guttapercha-Ansigt 29 ViewsRate it:
Længsel med Potterne 28 ViewsRate it:

Share your thoughts on Hans Christian Andersen's poems with the community:

Citation

Use the citation below to add this poet to your bibliography:

Style:MLAChicagoAPA

"Hans Christian Andersen" Poetry.net. STANDS4 LLC, 2020. Web. 11 Aug. 2020. <https://www.poetry.net/poet/Hans+Christian+Andersen>.

Missing a poem of Hans Christian Andersen?

Know another great poem from Hans Christian Andersen? Don't keep it to yourself!

Our awesome collection of

Promoted Poems

»