Poetry.net »

Search results for: naturen

Yee yee! We've found 13 poems matching naturen.

Studier efter Naturen
Hans Christian Andersen
Vort Landskab her er næsten fladt; Men Maanen skinner jo i Nat! Dog, hvad vi ved dens Lys har seet, Er kun, at Alt gaaer ud i Eet. Forgrunden maae...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Juli
Hans Christian Andersen
trykker Søen Furen, Hvor, omkrandset af Naturen, Fiskerhytten staaer med Muren, Overgroet af BukketRate it:

(0.00 / 0 votes)
Sommerflugt og Hvile
Hans Christian Andersen
Mægtigt trykker Søen Furen, Hvor, omkrandset af Naturen, Fiskerhytten staaer med Muren, Overgroet Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Grevindens Fødselsdag
Hans Christian Andersen
tør betroe til hende af sin Vee! Naturen her er smuk og rig at skue, Men hendes Hjerte, det er rigtRate it:

(3.33 / 3 votes)
Gurre
Hans Christian Andersen
i Gurre! Der havde de vandret hver lønlig Sti, Naturen blev her til hende; Han kunde ei gaae en BloRate it:

(0.00 / 0 votes)
Januar
Hans Christian Andersen
Nat, under sydlige Blaa, Eet, kun Eet i Naturen jeg saae: Kulsorte Ravne med hæse Skrig Fløi om svæRate it:

(0.00 / 0 votes)
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove]
Hans Christian Andersen
og Qvinde. Den vilde Kraft fandt her sit Hjem, Naturen stod ei ene, Og Fuglene saa lystigt sang fraRate it:

(0.00 / 0 votes)
Mai
Hans Christian Andersen
ved Muren, Alt hæver sig til Poesie I Hjertet og Naturen. Du skjønne Mai, af Dig jeg veed, At PoesiRate it:

(0.00 / 0 votes)
Med et Speil
Hans Christian Andersen
Lykkens Yndling er Du af Naturen, Lykkens Yndling er Du i Figuren, Lykkens Yndling er Du for og bag, Lykkens Yndling baade Nat og Dag, Lykkens Yndl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Oldtids huuslige Liv
Hans Christian Andersen
de er' alle klædt' i Skind, der lugte af Naturen. Hver gnaver paa et Flæske-Been, og naar det reentRate it:

(0.00 / 0 votes)
Recension
Hans Christian Andersen
Muren, Men der er ei Methode i, det er jo reent Naturen; Desuden er den altfor ung, har neppe Duun Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Rolighed
Hans Christian Andersen
sad under Poppelpilen Og lyttede til Aanden i Naturen. Det Hjem er nu et lille „Rosenborg,"Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til H. C. Ørsted
Hans Christian Andersen
Lyn I alle Tider, ind i Folk og Riger. Gud i Naturen er det Sandheds Syn, Du gav os, klart som SkriRate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!