Poetry.net »

Search results for: dig

Yee yee! We've found 411 poems matching dig.

Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke
Hans Christian Andersen
Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, søde Lykke: Han Dig i Marmor gav, — og vi fik Psyche. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jeg elsker dig
Hans Christian Andersen
er mit Hjertes første Kjærlighed, Jeg elsker Dig som ingen her paa Jorden, Jeg elsker Dig i Tid og Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat
Hans Christian Andersen
Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat, Men altid i Lilla, saa gaaer det Dig godt. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat
Hans Christian Andersen
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat, Har man kun Røst, paa den megen gode Spisen! Blæse være Røsten! er bare Hjertet godt, Man kan indvorte...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Mandag være Dig Mærke-Dag
Hans Christian Andersen
Mandag være Dig Mærke-Dag, Paa den skal Du heise dit Bryllupsflag. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel]
Hans Christian Andersen
Hos Dig forvandles Alt til Engel. Tillad, jeg prøver nu med denne Bengel. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Lysestage [Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! ]
Hans Christian Andersen
Sæt Dig i Stagen, men ikke for kroget! Et lille Lys er jo ogsaa Noget. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Tro paa Ingen, ei Dig selv
Hans Christian Andersen
Tro paa Ingen, ei Dig selv Godt Humeur Du prise! „Lystig hen ad Livets Elv!" Være din Devise. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Livet en Drøm
Hans Christian Andersen
hver en Tanke i mit Bryst; Jeg holder fast ved Dig med Sjæl og Hjerte, O vær mig tro, i Smerte og iRate it:

(0.00 / 0 votes)
Lille Viggo
Hans Christian Andersen
Lille Viggo, vil Du ride Ranke? Sæt Dig paa mit Knæ, Du søde Dreng! Jeg hos Dig er Barn i Sjæl og Tanke; Vi vil lege, til Du skal i Seng. Her hos...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til Hende
Hans Christian Andersen
staaer hos mig! Nu vil jeg Harpen røre. En Digters Lykke vil jeg synge om. Han vove tør, Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835
Hans Christian Andersen
Hvad Herligt ude Du har seet og hørt, Hvad Dig har glædet og dit Hjerte rørt, Du os fortælle vil i Melodier: Det travle Byliv, Kjern' og Politur, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Danmark, mit Fædreland
Hans Christian Andersen
Kjæmpegrave Staae mellem Æblegaard og Humlehave, Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland! Hvor rRate it:

(0.00 / 0 votes)
The Ground Thrush
Clarence Michael James Stanislaus Dennis
I never have found it filling. So I run and I dig and I dig and I run, And I'm at it soon as the daRate it:

(0.00 / 0 votes)
Vandrerens Sang
Hans Christian Andersen
svulmer paa det stolte Hav, Jeg tænker kun paa Dig. — Dig Gud mig gav! — Jeg kan Dig aldrig glemme!Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Der er et Huus afsondret ved et Gitter
Hans Christian Andersen
mangen Sorg os synes ei saa tung; Vi elske Dig, Du kjærlige, Du milde, Du elskelige Fader, stærk ogRate it:

(0.00 / 0 votes)
Henriette Wulff
Hans Christian Andersen
vort Øre! Du dristige, kraftfulde Sjæl, Du dig holdt I et skrøbeligt Legem; høit stod Du i VrimleRate it:

(0.00 / 0 votes)
Mai
Hans Christian Andersen
'Du skiønne Mai! af Dig jeg veed, At Poesie er Kiærlighed.' * Hver Maaned har sin Characteer, Sit Hang og sine Pligter, Mai er ei mindre eller mee...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Tanker ved en ituslagen Jydepotte
Hans Christian Andersen
Du er ei meer! Din Digter græder ved Dit brudte Leer. Din Lod det blev at taale Røg og Flamme, Dog stod Du fast; Du var og blev den samme. Faa kj...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Captain’s Well
John Greenleaf Whittier
must pay my debt to the Lord,' he said. 'Why dig you here?' asked the passer-by; 'Is there gold orRate it:

(0.00 / 0 votes)
The Diggers
Leon Gellert
The diggers are digging, and digging deep, They’re digging and singing, And I’m asleep. They’re digging and singing and swiftly they’re swinging Th...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
C. Neergaard
Hans Christian Andersen
nu kun de drømme, i Klarhed vil stige. Dig Gud gav den Lykke i Toner at sige Hvert Hjerte den qvægeRate it:

(0.00 / 0 votes)
En Glædes-Fest i Dag vi har
Hans Christian Andersen
Hjerte-Slag Fra Themsen og fra Slien, De er Dig nær og Du det veed, De juble med herinde, Gud signeRate it:

(0.00 / 0 votes)
Fru O'Neill
Hans Christian Andersen
Lad Dig i Smerten selve Smerten sige, Den er et Forsyns store Kjærlighed; Og kaldte han forud den unge Pige Før Moderen — hvad der er bedst, han ve...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Giv af dit Hjerte til Folk og til Slægt
Hans Christian Andersen
døv og steenkold, saa faae de Respekt, Dig de ei krænke, Dig de ei saare, Nærme sig ei som den surrRate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!