Poetry.net »

Search results for: Baggrund til Vignetterne

Yee yee! We've found 333 poems matching Baggrund til Vignetterne.

Baggrund til Vignetterne
Hans Christian Andersen
Hvad er det vel vi kalde Poesie? En skuffet Drøm, nu det Uendelige! Det Enkelte, det Heles Harmonie, Vi jo med dette lille Ord udsige. Vort Liv, ja...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Forhæng for Vignetterne
Hans Christian Andersen
Det er slet ingen Characteristik, (Nei, dertil mig den dybe Indsigt svigter): Jeg skildrer Ingen her til Punkt og Prik, Langt mindre giver Nogen en...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Giv af dit Hjerte til Folk og til Slægt
Hans Christian Andersen
Giv af dit Hjerte til Folk og til Slægt, Venter Du Tak, da er Du en Daare, Staa døv og steenkold, saa faae de Respekt, Dig de ei krænke, Dig de ei ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835
Hans Christian Andersen
1 Fra Nord, hvor Taagen skygger, Hvor Vinterkulden trykker, Bort til Italia! Vi Tydskland let kan glemme, Saa smukt har vi det Hjemme, Og flyve do...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Poetisk Note til Digtet: Erindringblad fra Hovedstaden
Hans Christian Andersen
Alverden mig belærer, man mener det saa godt! Ja selv i Morgenposten besynges jeg saa smaat; Een er jeg al for barnlig, en anden al for rask, Men e...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hjerte-Suk til Maanen
Hans Christian Andersen
Hulde Maane, stiig fra Skyen frem! Solen hviler alt bag Laas og Lukke. Ak, Madam, Madam, jeg elsker Dem! Vær ei kold mod mine hede Sukke! De er bl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner
Hans Christian Andersen
Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner Du bliver en Guldmynt, jeg sværger ved Berner, Du fylder Kassen med Ører og Kroner, Du løber op til selv M...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom
Hans Christian Andersen
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom Flyv ungdomssund til den evige Stad, Kom Dig selv og begeistret tilbage, Og Norden ved Di...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til Christian den Ottende
Hans Christian Andersen
Din Naade mod mig, Konge, blev det Fyr, Mod hvilket Tankerne i Natten drage. Du giver Solskin til en Digters Dage, Og de forvandles til et Eventyr....Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til en ung Billedhugger
Hans Christian Andersen
Til en ung Billedhugger da han reiste til Italien Naar snart Du staaer i Rom i Mindets Sale, Hug stolt dit Navn i Bjergets Marmorsteen; Saa Ecch...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til J. P. E. Hartmann den 14de Mai
Hans Christian Andersen
Chor Maimaaned pynter med Grønt vore Skove, Sangeren fødes, ja, det er en Fest! „Flyv Fugl, flyv over Furresøens Vove!" Syng Du med os, Du synger ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835
Hans Christian Andersen
Hvad Herligt ude Du har seet og hørt, Hvad Dig har glædet og dit Hjerte rørt, Du os fortælle vil i Melodier: Det travle Byliv, Kjern' og Politur, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa
Hans Christian Andersen
Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa (Med et Tæppe, unge Damer havde broderet til dem som Gave ved deres Formæling) Ved hvert et Sti...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til Landsoldaten
Hans Christian Andersen
Vor Tanke flyver til Leiren, Til Dig i Kamp og paa Vagt; Vor Herre giver Dig Seiren, Du Danmark har Hæder bragt. Selv Barnet i Aftenbønnen Høit b...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840
Hans Christian Andersen
Naar Du nu om ikke længe Staaer i Mexico, „Danmark deiligst Vang og Vænge" I din Tanke boe! Tropisk Farve-Pragt Du finder, Dog i Hjertet lever Mind...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Ved en givet Forestilling til Indtægt for,,den blinde Soldat''
Hans Christian Andersen
Tillad jeg siger hvad De alt veed, Meget her maae De ikke vente, Den gode Villie og vort Øiemed Maae smukt De have in mente. En Anecdote jeg hu...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til H. C. Lumbye
Hans Christian Andersen
Min fyenske Landsmand, som med Toner smukt Kan give Foden Vinger, Hjertet Flugt, Du hjalp paa lille „Ole" ved Paraden, Nu kommer han til Dig, heelt...Rate it:

(1.00 / 1 vote)
Cavaleren til sin Dame
Hans Christian Andersen
Cavaleren til sin Dame paa et Bal ,,for de Vandlidte'' Jeg kom herhen for de Vandlidte, Og jeg gaaer hjem blandt de Brandlidte. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel]
Hans Christian Andersen
Hos Dig forvandles Alt til Engel. Tillad, jeg prøver nu med denne Bengel. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Krave [Du faaer til Julegave? ]
Hans Christian Andersen
Du faaer til Julegave? Dig Verset det vil stave, Hold Dig nu smukt i Lave! — - En Krave! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Ring fra en Ægtemand til hans Hustru
Hans Christian Andersen
Det røde Guld betyder Elskovs Tro, Og Ringens Form betegner Evigheden. Hvad Gaven siger her, forstaaer Du jo, Som skabte for mig Hjemmet til et Ede...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med I Sverrig til en dansk Maler
Hans Christian Andersen
I Nabolandet er en Billedskat, Hæv den en solbelyst Midsommer-Nat, Og bring den hjem til os her over Sundet, Modtag lidt Guldstøv, som jeg der har ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt
Hans Christian Andersen
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt, Hvor paa Forstandens Bismer det Skjønne bliver holdt, Hvor der er store Minder imellem Nutids Smaat,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Storken er reist til fremmed' Land
Hans Christian Andersen
Storken er reist til fremmed' Land, Spurven boer i dens Rede; Løvet falder, men Bærret staaer redt paa den sorte Hede. Taagen ligger saa kold og kl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til A. Bournonville [Du giver os en Digtning uden Ord]
Hans Christian Andersen
Du giver os en Digtning uden Ord, Og dog saa talende med Sandheds Stemme; Vi er med Dig til Sømands-Fest ombord Der fjernt fra Danmark og dog deili...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!