Poetry.net »

Search results for: Der+mann+im+keller

Yee yee! We've found 336 poems matching Der+mann+im+keller.

Summer
Georg Trakl
Summer At evening in the woods the cuckoos withhold their misery. The cornstalks slant deeper into themselves, the red poppies. The blackening sk...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann
Hans Christian Andersen
De faae ingen Vise, De faae ingen Sang, Men dog skal Sangværket sættes i Gang: En Tale paa Vers, men ei udenad, Jeg læser den op fra det skrevne Bl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Tränen des Vaterlandes
Andreas Gryphius
Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret! Der frecher Völker Schar, die rasende Posaun, Das vom Blut fette Schwert, die donnernde ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850
Hans Christian Andersen
Farvel, Du største Skjald i Norden! Ud til Dit Hjem nu Toget gaaer; „En smuk Allee til Kirkegaarden" Et Folk i Sorg langs Veien staaer. Til Frederi...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Aftendæmring
Hans Christian Andersen
See, Aftnen er saa stille, og Himlen er saa blaae! Nu sove alle Blomster og alle Fugle smaae; De nikke og de drømme, forstyr ei deres Lyst! En Verd...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Christian Wulff
Hans Christian Andersen
Den vide Verden Faae kun nævne kan, Der var opoffrende og god, som han; Den skjønne Guds Natur han havde kjær, Og paa hans Bryst faldt Dødens Draab...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den 2den Februar 1864
Hans Christian Andersen
Tillad, at jeg tager Ordet, Ja, læser det op denne Gang; Her sidder en Digter ved Bordet, Der ikke har bragt en Sang, Uagtet hans Hjerte banker I G...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Efter Krigen
Hans Christian Andersen
Det nye Aar kommer susende Over Vandene. Er Du rige Fugl, der brusende Kommer ind i Landene, Glædevinkende? Er Du fattige Fugl, der linkende Kommer...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Elis
Georg Trakl
Elis 1. The absolute stillness of this golden day. Under ancient oak trees you appear, Elis, a dormant seed with round eyes. Their blueness refle...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En Stemning
Hans Christian Andersen
Hvad der skal skee, det skeer, derpaa jeg troer Og giver mig Vorherre hen i Fæste, Tryg svøber jeg mig i mit „Fadervor", Skee, hvad der maa! Hvad G...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Es sang vor langen Jahren
Clemens Maria Brentano
Es sang vor langen Jahren Wohl auch die Nachtigall; Das war wohl süßer Schall, Da wir zusammen waren. Ich sing und kann nicht weinen Und spin...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Flodleiet ligger udtørret
Hans Christian Andersen
Flodleiet ligger udtørret og bruges som Landevei; Der er Marked og Handel, Disken en Steen kun og Andet ei. Der sælges Traad, stegte Snegle...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fru Grove, født Fenger
Hans Christian Andersen
Bag Sorø Sø ved Skoven Bonden gik bag Ploven; Jeg kom med Ingemann og med hans Frue I Præstegaardens Stue. De glade Børnestemmer klang; En lille Pi...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
German Joe
Edward George Dyson
SKIRTING the swamp and the tangled scrub, Tramping and turning amidst the trees, Carrying nothing but blankets and grub, Careless of pleasure and h...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Grabschrift Marianae Gryphiae,
Andreas Gryphius
Geboren in der Flucht, umringt mit Schwert und Brand, Schier in dem Rauch erstickt, der Mutter herbes Pfand, Des Vatern höchste Furcht, die an da...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hohenburg
Georg Trakl
Hohenburg The house is empty. Fall in the room. The moon’s lone glow and a birth at the edge of the dawning woods. Forever your thoughts turn to ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I Afrika
Hans Christian Andersen
Jeg er ovre i Marokko! er det ei et Eventyr? Norden for mig er Europa, der jeg seer Trafalgars Fyr. Havets Brænding har en Susen, Toner...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I dette Jordlivs Forgjængelighed
Hans Christian Andersen
I dette Jordlivs Forgjængelighed Der voxer en Urt: Forfængelighed! Den groer selv hos Barnet, der gaaer i Skole, Ja, selv i hver Fold af en Præstek...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Johanne Drewsen og C. von Krieger
Hans Christian Andersen
Ved Sundet, hvor Alverdens Skibe møde For fulde Seil, nær Skov og Kjæmpehøi, Der fad med Øine blaae og Kinder røde En lille Pige med sit Legetøi; D...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove]
Hans Christian Andersen
Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove, Laae Jylland, som et Vildnis stort, med dybe, sorte Skove; Een Skov det hele Land kun var, hvo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Kjærlighed
Hans Christian Andersen
See Solen blusser saa elskovsrød! Den lægger sit Hoved i Bølgens Skjød. Dog, hvem kan skildre det ret med Ord! Tilbedende tier den hele Jord, Kun B...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Lille Lise ved Brønden
Hans Christian Andersen
Tæt ved Huset Brønden staaer, Lille Lise til den gaaer, Stirrer tankefuld derned, Thi hun af sin Moder veed, At man her fra Brøndens Vand Trækker B...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt
Hans Christian Andersen
Op til de vaade Øer, hvor Vinden blæser koldt, Hvor paa Forstandens Bismer det Skjønne bliver holdt, Hvor der er store Minder imellem Nutids Smaat,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Poetisk Note til Digtet: Erindringblad fra Hovedstaden
Hans Christian Andersen
Alverden mig belærer, man mener det saa godt! Ja selv i Morgenposten besynges jeg saa smaat; Een er jeg al for barnlig, en anden al for rask, Men e...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Prolog og Epilog
Hans Christian Andersen
En Aftenunderholdning med Bevilling, (Naturligviis maa der Bevilling til;) En Aftenunderholdning faaer De, en Udstilling, - Udstilling, ja, det Nav...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!