Poetry.net »

Search results for: Der+mann+im+keller

Yee yee! We've found 336 poems matching Der+mann+im+keller.

Rime-Djævelen
Hans Christian Andersen
Før jeg med Blæk Papiret vil bemale, En lille Tale: Troer, Læser, Du paa Aander, eller ei? — „Nei!!!" - Det klang lidt negativt, dog lad saa være, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Studier efter Naturen
Hans Christian Andersen
Vort Landskab her er næsten fladt; Men Maanen skinner jo i Nat! Dog, hvad vi ved dens Lys har seet, Er kun, at Alt gaaer ud i Eet. Forgrunden maae...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Bruden i Rørvig Kirke
Hans Christian Andersen
Klart skinner Maanen paa den nøgne Kyst. I Præstegaarden er nu Alt saa tyst; Dog, tyst og stille er det stedse der, Thi i den øde Egn den ligger he...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Februar
Hans Christian Andersen
'- Mark og Enge dækkes af den hvide Snee, Paa de døde Blomster vil ei Livet see; Dog, mens Vinterkulden trykker Jordens Kyst, Anelse og Længsel fyl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
June
Hans Christian Andersen
'Glemt er nu Vaarens Kamp og Vinter-Sorgen, Til Glæde sig forvandler hvert et Suk. Skjøn som en Brud, den anden Bryllups-Morgen, Ei længer Barn, og...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Lore Lay
Clemens Maria Brentano
Zu Bacharach am Rheine Wohnt' eine Zauberin Sie war so schön und feine Und riß viel Herzen hin. Und brachte viel zu Schanden Der Männer ringsumher;...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
October
Hans Christian Andersen
'- Du har ei Ro, ei Smerte Tomt er der i dit Hjerte; Saa døsigt Taagen ligger Rundt om det visne Krat! -.' * Storken er reist til fremmed' Land, Sp...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Fall of the Deserted
Georg Trakl
The Fall of the Deserted The dark fall swells with fruit and abundance, the yellowed glare of garish summer days. A pure blueness steps from the r...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
An Imperial Rescript
Rudyard Kipling
Now this is the tale of the Council the German Kaiser decreed, To ease the strong of their burden, to help the weak in their need, He sent a word t...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
August
Hans Christian Andersen
'Blomsten dufter, for at brydes! Frugten modnes, for at nydes! - Lev og nyd! trara! trara!' * Ja, Øieblikket ene er det just, Der med sit friske ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Børnene og den graa Morlille
Hans Christian Andersen
I Hjertet sidder en lille Person, Han gestikulerer saa saare, Men det er ækelt hvor føelsom han er, Han svømmer bestandigt i Taare. Han dig...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Das Schloß Boncourt
Adelbert Von Chamisso
Ich träum' als Kind mich zurücke Und schüttle mein greises Haupt; Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder, Die lang' ich vergessen geglaubt? Hoch ragt...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
December
Hans Christian Andersen
'Hver sorgfuld Sjæl, bliv karsk og glad, Ryst af din tunge Smerte, Et Barn er født i Davids Stad, Til Trøst for hvert et Hierte.' * (Juleaften). ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den rædselfulde Time
Hans Christian Andersen
Kom ei Rundetaarn for nær, er det Midnatstide; Hvad mig nylig hændte der, skal I faae at vide. Paa Bibliotheket hist er ei rart saa silde, Thi ved ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Dykker-Klokken
Hans Christian Andersen
Det var i Aaret — — ak! nu kan jeg Aaret ikke huske; Men Maanen skinnede ret smukt paa Træer og paa Buske. Vor Jord er intet Paradiis; som Praas ti...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Formens evige Magie
Hans Christian Andersen
Om Kageformen, eller selve Kagen Er Hovedsagen I denne Verden, gaae vi her forbi. Jeg bringer — (ja, det kommer til det samme) Jeg bringer nemlig h...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Havfruen ved Samsøe
Hans Christian Andersen
Det er sildigt alt paa Aft'nen, Stormen stiger meer og meer, Bølgen vælter sig mod Kysten, hvor man Fiskerhytten seer. O, der er saa luunt derind...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Landscape
Georg Trakl
Landscape September evening. The somber calls of the herdsmen float across the dimming village. Molten metal sparks in the blacksmith’s. A massive...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Mene, mene tekel upharsin
Hans Christian Andersen
Sceptret, ikke det paa Thronen, Det der viser os Nationen, Brænder tidt, som Faklen ned. Aandens Rigdom ene gavner, Alt det Andet gaaer, som Avner,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Mole Part Three
Wilhelm Busch
Kaum ist's vorbei mit dem Trara, So ist der Wühler wieder da. When all is quiet, as before, The burrower appears once more. Schnupp! dringt d...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Sun
Georg Trakl
The Sun Each day the yellow sun rises over the hill. The woods glow, the dark beast, Man: hunter or shepherd. Blood-fish surface in the teeming p...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Max and Moritz Fishing
Wilhelm Busch
Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, Daß sie von dem Sauerkohle Eine Portion sich hole, Wofür sie besonders schwärmt Wenn er ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
April
Hans Christian Andersen
'- Frihed, synger Du, April! med nyfødt Grønt og Sommer-Smiil.' * (Strandveien). En ung Herre (til Hest). O, April! en deilig Maaned! En Champagne...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Baggrund til Vignetterne
Hans Christian Andersen
Hvad er det vel vi kalde Poesie? En skuffet Drøm, nu det Uendelige! Det Enkelte, det Heles Harmonie, Vi jo med dette lille Ord udsige. Vort Liv, ja...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Die insel Bachi.
Hans Sachs
Als ich das neu weltbuch durchlase Wie vil insel durchfaren wase Die neu schiffart von Portugal, Darein ich wunder ane zal 5 Funt, gar von selt...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!