Poetry.net »

Search results for: Der%2Bmann%2Bim%2Bkeller

Yee yee! We've found 317 poems matching Der%2Bmann%2Bim%2Bkeller.

Ma Lady's Lips Am Like De Honey
James Weldon Johnson
(Negro Love Song) Breeze a-sighin' and a-blowin', Southern summer night. Stars a-gleamin' and a-glowin', Moon jes shinin' right. Strollin', like...Rate it:

(4.00 / 1 vote)
'Urry
Clarence Michael James Stanislaus Dennis
Now, Ma-til-der! Ain't cher dressed yet? I declare, the girl ain't up! Last as ushul. Move yerself, you sleepy'-ead! Are you goin' to lie there l...Rate it:

(3.00 / 1 vote)
Hans Huckebein (The Unlucky Raven) Prologue
Wilhelm Busch
Sosehr sein Ende mich bewegt, Ich durft' es anders nicht vermelden. - Er stirbt - denn tragisch angelegt War der Charakter dieses Helden. His endi...Rate it:

(2.00 / 1 vote)
A War March
Clarence Michael James Stanislaus Dennis
Ow! Wow! Wow! (Funeral note sustained by flutes, suggesting a long-bodied, short-legged, large-headed dog in anguish.) Ow! Wow! We are the peop...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
A. Böttger
Hans Christian Andersen
Du førte os til Byrons Guld, Der kom en Glands fra Steenkuls-Øen, Og af hvad selv din Sjæl er fuld, Vi fik et Skjær i Øie-Søen, Lad Hjertet være Sk...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Aansu Kyo? | Sort Poem | KulDeep Sharma
KulDeep Sharma
Feeling : Aansu Kyo? Writer: KulDeep Sharma Mujhe Abhi Bhi Kuch Kahana Hai Tere Liye Hi Rona Hai, Hai Kaha!!!, Dekha Na, Kayi Minuteon Se, Har Pal...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ]
Hans Christian Andersen
En Aften deilig, som i en Roman! (For Rimets Skyld, som een i Hindostan.) O Alnaturen til mit Hjerte taler, Det maa herud: »Ja, ogsaa jeg er Maler!...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
An Explanation
James Weldon Johnson
Look heah! 'Splain to me de reason Why you said to Squire Lee, Der wuz twelve ole chicken thieves In dis heah town, includin' me. Ef he tole you da...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
An Frau Nannette Falk-Auerbach.
Sidney Lanier
Als du im Saal mit deiner himmlischen Kunst Beethoven zeigst, und seinem Willen nach Mit den zehn Fingern fuehrst der Leute Gunst, Zehn Zungen sa...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
At the Moor
Georg Trakl
At the Moor Wanderer in the blackened wind. Dry reeds whisper in the stillness of the moor. A column of savage birds ensues in the dawning sky. Ov...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Brer Rabbit You's de Cutes' of 'Em All
James Weldon Johnson
Once der was a meetin' in de wilderness, All de critters of creation dey was dar; Brer Rabbit, Brer 'Possum, Brer Wolf, Brer Fox, King Lion, Mister...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Burgos
Hans Christian Andersen
Det fyger saa voldsomt derude, Halv Alen høit ligger der Snee, Og her er en Træk fra hver Rude, I Døren er Sprækker at see; Et Ildfad er sat i min ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Christian Voigt
Hans Christian Andersen
Alt hvad der dybt greb i min Kjærlighed, Det saae jeg altid snart, som Boblen briste, Du er mig kjær! og derfor klart jeg veed, At ogsaa Dig, jeg d...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Cigaren
Hans Christian Andersen
Cigarens Glød er et Ildsted, hvor Ildaander er tilhuse; Den Ene blæser med Puster, at Ilden skal ikke gaae ud; Den Anden rører med Ildtang,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Danmark, mit Fædreland
Hans Christian Andersen
I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, Der har jeg Rod, derfra min Verden gaaer. Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme, Saa sødt velsignet D...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den 22de April 1847
Hans Christian Andersen
Det er en hellig Dag blandt Livets Dage, En Alvors Dag, der kalder Tanken frem; Thi Qvinden skal fra Fædre-Arnen drage, Og Manden bygger sig sit ny...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den nye Sprøite
Hans Christian Andersen
En Sprøite har vi faaet nu, Der sprøiter saa det er en Gru! Vor hele Bye er sjæleglad, Den evig see paa Sprøiten gad, Og paa dens store, tykke Stra...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Downfall
Georg Trakl
Downfall (To Karl Borromaeus Heinrich) Over the white pond the savage birds draw away. At twilight an icier wind blows about our star. The split...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835
Hans Christian Andersen
1 Fra Nord, hvor Taagen skygger, Hvor Vinterkulden trykker, Bort til Italia! Vi Tydskland let kan glemme, Saa smukt har vi det Hjemme, Og flyve do...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
ER COMMERCIO LIBBERO (The Free Trade)
Giuseppe Gioacchino Belli
Be'? So' pputtana, venno la mi' pelle: Fo la miggnotta, si, sto ar cancelletto: Lo pijo in quello largo e in quello stretto: C'è gnent'antro da ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Es geht bei gedämpfter Trommel Klang
Adelbert Von Chamisso
Es geht bei gedämpfter Trommel Klang; Wie weit noch die Stätte! der Weg wie lang! O wär er zur Ruh und alles vorbei! Ich glaub', es bricht mir d...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853
Hans Christian Andersen
Borddandsen kjender De! Ja De har kjendt den Alt et Par Aar! Husk paa Ole Lukøie, Dragkisten dreier sig, den løfter Been. Ildklemmen dandser, Skild...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fru O'Neill
Hans Christian Andersen
Lad Dig i Smerten selve Smerten sige, Den er et Forsyns store Kjærlighed; Og kaldte han forud den unge Pige Før Moderen — hvad der er bedst, han ve...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fædrelandet
Hans Christian Andersen
Ægypteren ved Nilen gaaer, Glad ved den rige Høst, som kommer, Stolt Vandrefuglen med Vingen slaaer, Fortæller om den danske Sommer. „Et Land, Ægyp...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Gefion
Hans Christian Andersen
Kong Gylfe sidder i Gildehuus, Saa klare Kjerterne brænde; Han drikker Mjød af det blanke Kruus, Med sine gjæveste Svende. Mens Kruset lystigt om B...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!