Poetry.net »

Search results for: Der%2Bmann%2Bim%2Bkeller

Yee yee! We've found 317 poems matching Der%2Bmann%2Bim%2Bkeller.

Flodleiet ligger udtørret
Hans Christian Andersen
Flodleiet ligger udtørret og bruges som Landevei; Der er Marked og Handel, Disken en Steen kun og Andet ei. Der sælges Traad, stegte Snegle...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Foran i et Exemplar af,,Eventyr
Hans Christian Andersen
Foran i et Exemplar af ,,Eventyr'' til min Boghandlers yngste Søn Bogladen er en sand Aladdins Hule, Med Træer fra Goethes Park og Shakspear's L...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Forhæng for Vignetterne
Hans Christian Andersen
Det er slet ingen Characteristik, (Nei, dertil mig den dybe Indsigt svigter): Jeg skildrer Ingen her til Punkt og Prik, Langt mindre giver Nogen en...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Formens evige Magie
Hans Christian Andersen
Om Kageformen, eller selve Kagen Er Hovedsagen I denne Verden, gaae vi her forbi. Jeg bringer — (ja, det kommer til det samme) Jeg bringer nemlig h...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fra Qvirinalhaven
Hans Christian Andersen
I Syd er Vintren Vaar og Vaaren Sommer, Orangen gløder her saa guul og rund; Men naar Erindringsfuglen til mig kommer, Døe Sydens Træer for Sjølund...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fra Vesterhavets Lande
Hans Christian Andersen
Fra Vesterhavets Lande Hen over dybe Vande Du kom til Danmarks Strande, Hvor Guld paa Marken groer; Her Du i Bøgesalen Tidt hørte Nattergalen Og sa...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fragen
Bertolt Brecht
Schreib mir, was du anhast! Ist es warm? Schreib mir, wie du liegst! Liegst du auch weich? Schreib mir, wie du aussiehst! Ist´s noch gleich? Sch...Rate it:

(4.00 / 1 vote)
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853
Hans Christian Andersen
Borddandsen kjender De! Ja De har kjendt den Alt et Par Aar! Husk paa Ole Lukøie, Dragkisten dreier sig, den løfter Been. Ildklemmen dandser, Skild...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fru Grove, født Fenger
Hans Christian Andersen
Bag Sorø Sø ved Skoven Bonden gik bag Ploven; Jeg kom med Ingemann og med hans Frue I Præstegaardens Stue. De glade Børnestemmer klang; En lille Pi...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fru O'Neill
Hans Christian Andersen
Lad Dig i Smerten selve Smerten sige, Den er et Forsyns store Kjærlighed; Og kaldte han forud den unge Pige Før Moderen — hvad der er bedst, han ve...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Frühlingsglaube (Faith In Spring)
Johann Ludwig Uhland
Die linden Lüfte sind erwacht, Sie säuseln und wehen Tag und Nacht, Sie schaffen an allen Enden. O frischer Duft, o neuer Klang! Nun, armes Her...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fædrelandet
Hans Christian Andersen
Ægypteren ved Nilen gaaer, Glad ved den rige Høst, som kommer, Stolt Vandrefuglen med Vingen slaaer, Fortæller om den danske Sommer. „Et Land, Ægyp...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
G. C. Delbanco
Hans Christian Andersen
Erindrer Du, ja, det er noget siden, — Da var Du mindre — husk en Sommerdag, Dit Barneøie lyste, og skjøndt liden, Stor som en Ven Du kom med glad ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Gefion
Hans Christian Andersen
Kong Gylfe sidder i Gildehuus, Saa klare Kjerterne brænde; Han drikker Mjød af det blanke Kruus, Med sine gjæveste Svende. Mens Kruset lystigt om B...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
German Joe
Edward George Dyson
SKIRTING the swamp and the tangled scrub, Tramping and turning amidst the trees, Carrying nothing but blankets and grub, Careless of pleasure and h...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Grabschrift Marianae Gryphiae,
Andreas Gryphius
Geboren in der Flucht, umringt mit Schwert und Brand, Schier in dem Rauch erstickt, der Mutter herbes Pfand, Des Vatern höchste Furcht, die an da...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Granattræ, Citrontræ, — ja slige Høibaarne
Hans Christian Andersen
Granattræ, Citrontræ, — ja slige Høibaarne, De vare til Castagnetterne Rod, Og disse fik Klang af det Træ, de blev skaarne, Og Klang af den Varme, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Guests
Celia Thaxter
Sunflower tall and hollyhock, that wave in the wind together, Corn-flower, poppy, and marigold, blossoming fair and fine, Delicate sweet-peas, glo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Gurre
Hans Christian Andersen
Hvor Nilen vander Ægypterens Jord I Africas brændende Lande, Der mødtes to Fugle, de kom fra Nord, De talte om Danmarks Strande: „O husker du Sjølu...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
H. C. Sneedorf
Hans Christian Andersen
Vel svigter den vingede Ganger tidt, Men Du satte Guldhjul for Gangerens Skridt. Ei Verdens Prosa Du gik forbi, Du viiste, der laa Poesie deri. Hi...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hans Huckebein (The Unlucky Raven) Prologue
Wilhelm Busch
Sosehr sein Ende mich bewegt, Ich durft' es anders nicht vermelden. - Er stirbt - denn tragisch angelegt War der Charakter dieses Helden. His endi...Rate it:

(2.00 / 1 vote)
Hans Huckebein part one
Wilhelm Busch
Hier sieht man Fritz, den muntern Knaben, Nebst Huckebein, dem jungen Raben. Behold young Fritz, a lively lad, And Huckebein, a raven cad. Und di...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Havblik
Hans Christian Andersen
Har Du seet Havet i en klar og stille Nat, Naar Fladen ligger som et Speil saa glat, Hvor Himlens halve Kugle, stjerneklar, Afbilder sig i Fladens ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Havfruen ved Samsøe
Hans Christian Andersen
Det er sildigt alt paa Aft'nen, Stormen stiger meer og meer, Bølgen vælter sig mod Kysten, hvor man Fiskerhytten seer. O, der er saa luunt derind...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hegels 'Philosophie der Geschichte''
Hans Christian Andersen
Med hellig Hjertebanken Vi staae paa Bjergets Top, Et Verdens Drama for Tanken Rulles i Dalen op! Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!