Poetry.net »

Search results for: Der%2Bmann%2Bim%2Bkeller

Yee yee! We've found 317 poems matching Der%2Bmann%2Bim%2Bkeller.

Juli
Hans Christian Andersen
'- Alting svulmer, alting gynger, Bølge, Luft og Hierte synger Høit din Priis, Du stolte Hav'. '- Armen jeg om Vennen slynger, Hiertet sig til Hier...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Ode an die Freude
Friedrich Schiller
O Freunde, nicht diese Tone! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen Und freudenvollere! Freude schoner Gotterfunken, Tochter aus Elysium, Wi...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Poesien [1849]
Hans Christian Andersen
Der er et herligt Land, Det kaldes Poesien; Det naaer i Himlen op, Det rummes i en Rosenknop, Og Hjerte-Melodien Boer paa dets grønne Strand. Der...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Sommerflugt og Hvile
Hans Christian Andersen
Gjærdet staaer med vilde Roser, Nedenfor er' Tørvemoser, Storken der paa røde Hoser Fisker i det lave Vand. Under disse gamle Pile, Her paa Stenen ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Miller's Bold Daughter
Wilhelm Busch
Es heult der Sturm, die Nacht ist graus, Die Lampe schimmert im Müllerhaus. Da schleichen drei Räuber wild und stumm - Husch, husch, pist, pist!...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Wanderlust
Robert William Service
The Wanderlust has lured me to the seven lonely seas, Has dumped me on the tailing-piles of dearth; The Wanderlust has haled me from the morris cha...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Vise af Festen paa Kenilworth
Hans Christian Andersen
Brødre, meget langt herfra, over salten Vande, reiser sig Amerika med de gyldne Strande, det er der Fugl Phønix boer; Guld og Sølv paa Marken groer...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Grevindens Fødselsdag
Hans Christian Andersen
Der er et Sted paa en af Danmarks Øer, Et deiligt Sted, ret som en engelsk Park, Rundt om sees store Skove, stille Søer, Med Enge vexle Korn- og Kl...Rate it:

(3.33 / 3 votes)
Aftenlandskab
Hans Christian Andersen
See Solen gaaer ned i det deiligste Rødt, I Stakker staaer Høet og dufter saa sødt. En Bonde gaaer hjem med Lee paa sin Ryg, I Luften dandse de sur...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Basnæs
Hans Christian Andersen
Der staaer en nybygt Gaard af gammel Art Med røde Taarne tæt ved Beltets Vande. I kjære Minder lyser den saa klart Og siger: „Her er godt ved Danma...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Das Bleibende
Franz Werfel
Solang noch der Tatrawind leicht slowakische Blumen bestreicht, so lang wirken Mädchen sie ein in trauliche Buntstickerei'n. Solang noch im bay...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den Dag, vi fødtes, bliver os en Fest
Hans Christian Andersen
Den Dag, vi fødtes, bliver os en Fest, Et Høidepunkt imellem Livets Dage, Hvor Alvor staaer hos os som Glædens Gjest Og viser Veien, vi har lagt ti...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Es ist alles eitel
Andreas Gryphius
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein; Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fra Qvirinalhaven
Hans Christian Andersen
I Syd er Vintren Vaar og Vaaren Sommer, Orangen gløder her saa guul og rund; Men naar Erindringsfuglen til mig kommer, Døe Sydens Træer for Sjølund...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hjertets Melodier
Hans Christian Andersen
To brune Øine jeg nyelig saae, I dem mit Hjem og min Verden laae, Der flammede Snillet og Barnets Fred; - Jeg glemmer det aldrig i Evighed! Min...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hvile paa Heden
Hans Christian Andersen
Sørgende, stor ligger foran os Den sortbrune Hede; En enkelt Enebærbusk hæver sig lysegrøn Frem mellem Lyngen. Rundtom er Bakker og Høie, Der som e...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Konen med Æggene
Hans Christian Andersen
Der var en Kone paa Landet, Hun havde en Høne blandt Andet. Nu, lægge Æg er Hønens Fag, Og denne gav eet hver evige Dag; Det var et Par Snese, da d...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Leedle Dutch Baby
James Whitcomb Riley
Leedle Dutch baby haff come ter town! Jabber und jump till der day gone down-- Jabber und sphlutter und sphlit hees jaws-- Vot a Dutch baby dees Lo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Mai
Hans Christian Andersen
'Du skiønne Mai! af Dig jeg veed, At Poesie er Kiærlighed.' * Hver Maaned har sin Characteer, Sit Hang og sine Pligter, Mai er ei mindre eller mee...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Pleasures (Translation with the original German,
Bertolt Brecht
First look from morning's window The rediscovered book Fascinated faces Snow, the change of the seasons The newspaper The dog Dialectics Showering,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Skildvagten
Hans Christian Andersen
Aft'nen er taaget — døsigt Lygterne brænde; Kun paa sin Støi og sin Larm kan man kjende Det store Paris. Den brogede, larmende Vrimmel, paa Bølgern...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Summer
Georg Trakl
Summer At evening in the woods the cuckoos withhold their misery. The cornstalks slant deeper into themselves, the red poppies. The blackening sk...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann
Hans Christian Andersen
De faae ingen Vise, De faae ingen Sang, Men dog skal Sangværket sættes i Gang: En Tale paa Vers, men ei udenad, Jeg læser den op fra det skrevne Bl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Tränen des Vaterlandes
Andreas Gryphius
Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret! Der frecher Völker Schar, die rasende Posaun, Das vom Blut fette Schwert, die donnernde ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850
Hans Christian Andersen
Farvel, Du største Skjald i Norden! Ud til Dit Hjem nu Toget gaaer; „En smuk Allee til Kirkegaarden" Et Folk i Sorg langs Veien staaer. Til Frederi...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!