Poetry.net »

Search results for: var

Yee yee! We've found 116 poems matching var.

Jeg var et Jordens Barn
Hans Christian Andersen
Jeg var et Jordens Barn og fuld af Lune, Og Glæde var min Tanke som mit Ord. En Pige saae jeg — Øinene var brune. De bandt mig fast til denne skiøn...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove]
Hans Christian Andersen
Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove, Laae Jylland, som et Vildnis stort, med dybe, sorte Skove; Een Skov det hele Land kun var, hvo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jeg troer, at der før en Verden var
Hans Christian Andersen
Jeg troer, at der før en Verden var; I den vi hinanden kjendte: Erindringen Drømme til mig bar; En Alter-Flamme de tændte; Jeg saae Dig, hørte din ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Ak, var der dog kun et eneste Sprog
Hans Christian Andersen
Ak, var der dog kun et eneste Sprog, Et eneste Sprog paa Jorden; Saa deiligt man da hinanden forstod Fra Syd til det yderste Norden. De Ord er' t...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
O, gid jeg var af Jern og Staal!
Hans Christian Andersen
O, gid jeg var af Jern og Staal! mit Hjerte let kan faae det. Det bugter sig ligesom en Aal Jeg kan ei holde paa det! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Manden fra Paradiis
Hans Christian Andersen
Der var engang en Enke - Dog nei! jeg maa mig først betænke; Hun havde været det, men var nu gift paany, Med Een fra Thy; (Det maae vi ikke glemme)...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Dykker-Klokken
Hans Christian Andersen
Det var i Aaret — — ak! nu kan jeg Aaret ikke huske; Men Maanen skinnede ret smukt paa Træer og paa Buske. Vor Jord er intet Paradiis; som Praas ti...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Livet en Drøm
Hans Christian Andersen
maae slumre, slumre dybt; — men det kun Minutter varer. Kort kun standses Aandens Flugt, snart den Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Skildvagten
Hans Christian Andersen
jeg just! dog, det er længe siden. Mit Bryst var fuldt af store Ungdoms Drømme; Da bruste Blodet — Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den rædselfulde Time
Hans Christian Andersen
mindste Spratten; Da jeg til mig selv nu kom, var det ud paa Natten. Jeg er ingen Natte-Helt; derfoRate it:

(0.00 / 0 votes)
Hjertetyven
Hans Christian Andersen
kan man tro han saadan vilde gaae, Nei, Gud bevares! han har Klæder paa; Og for hver Gang han et PaRate it:

(0.00 / 0 votes)
November
Hans Christian Andersen
laae et Vrag derude, Alt dets Mandskab længst var borte, Kun en Mand og tvende Qvinder Endnu stode Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Rime-Djævelen
Hans Christian Andersen
lidt negativt, dog lad saa være, Hør videre, og svar mig saa, min Kjære! — Naar Du har Ærter spiistRate it:

(0.00 / 0 votes)
Tanker ved en ituslagen Jydepotte
Hans Christian Andersen
at taale Røg og Flamme, Dog stod Du fast; Du var og blev den samme. Faa kjendte Dig paa denne storRate it:

(0.00 / 0 votes)
December
Hans Christian Andersen
han har aldrig kjendt til Kjærlighed!' Nei, det var kun en Drøm i Ungdoms Alder, Og hvad veed VerdeRate it:

(0.00 / 0 votes)
Den unge Herr Petersen
Hans Christian Andersen
Og det var den unge Herr Petersen, Han bygger sig saa kosteligt et Skib. Det Skib var udaf det brasiliske Træ; Men Masten den var ligesaa. Og han...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
June
Hans Christian Andersen
Æble-Blomstret former sig til Frugt. Den varme Sommerluft fra Skyen strømmer, Sødt Hjertet drømmer!Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Konen med Æggene
Hans Christian Andersen
Der var en Kone paa Landet, Hun havde en Høne blandt Andet. Nu, lægge Æg er Hønens Fag, Og denne gav eet hver evige Dag; Det var et Par Snese, da d...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Spørg Amagermo'er
Hans Christian Andersen
Der var en ældgammel Gulerod, Saa knoldet, saa tyk og saa tung, Den havde et ganske forfærdeligt Mod, Den vilde gifte sig med en ung, En yndig ung,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Stormen
Hans Christian Andersen
Havet løfter med stærke Arme Skibet, som var det en Fjer kun, Høit, saa høit det slynges i Luften, Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Februar
Hans Christian Andersen
den friske Duft, Om de smukke Blomster og den varme Luft. Ja, hvert Træ i Skoven har sin Sommer-DrøRate it:

(0.00 / 0 votes)
Juleaftenen (Christmas Eve )
Henrik Wergeland
da får du bønner, Gud! I slikt vær - det var en juleaften - da natt det ble før dagens mål vaRate it:

(0.00 / 0 votes)
October
Hans Christian Andersen
vælter Jorden med Ploven. Over de sorte Muldvarpskud flyver en vildsom Svale, Skjuler sig mellem MoRate it:

(0.00 / 0 votes)
G. C. Delbanco
Hans Christian Andersen
Erindrer Du, ja, det er noget siden, — Da var Du mindre — husk en Sommerdag, Dit Barneøie lyste, og skjøndt liden, Stor som en Ven Du kom med glad ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Luftaanden
Hans Christian Andersen
underligt hans Tanke maatte skjælve; Hans Sjæl var Kjærlighed; Den var en Higen uden Ro og Fred; EtRate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!