Poetry.net »

Search results for: mod

Yee yee! We've found 72 poems matching mod.

Bruden i Rørvig Kirke
Hans Christian Andersen
taus som Aander er hver Mand; De pege mod den nøgne Strand, Hvor Kirken hæver sin røde Muur, I den Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Havfruen ved Samsøe
Hans Christian Andersen
Stormen stiger meer og meer, Bølgen vælter sig mod Kysten, hvor man Fiskerhytten seer. O, der er Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Januar
Hans Christian Andersen
at see, Staaer det riimfrosne Træ Og løfter mod Solen sin glimrende Green Mod en Luft, som ItaliensRate it:

(0.00 / 0 votes)
Studier efter Naturen
Hans Christian Andersen
Regnbuen over Møllen staaer, Det er, som Vingen mod den slaaer, Og under Mølle-Husets Tag, Der sovRate it:

(0.00 / 0 votes)
Cometen 1834
Hans Christian Andersen
Vægteren paa Gaden gaaer, Og synger høit mod Skyen, Mens Flyveposten flagrer over Byen, Da viser siRate it:

(0.00 / 0 votes)
Den fremmede Fugl
Hans Christian Andersen
groer; Høit det voxer over Skoven, over Skyen mod sin Gud, Breder stolt sin grønne Krone over hele Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Julesang i det Collinske Huus
Hans Christian Andersen
som alene Sit Kongerige i vort Hjerte skrev. Mod Roskild Spir fløi Svanen frem og døde, Ved SlesvRate it:

(0.00 / 0 votes)
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove]
Hans Christian Andersen
grov sin Hule, Men ingen Snekke gled endnu forbi mod Nordens Thule; Og intet Øxeslag der faldt, en Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Livet en Drøm
Hans Christian Andersen
Mens nu Du trykker broder-ømt min Haand Med Blik mod Blik og Hjerte imod Hjerte, En mægtig Tanke stRate it:

(0.00 / 0 votes)
Phantasiebillede
Hans Christian Andersen
Blomster, uden høie Fjelde, Kun et øde Sand-Revl mod Havets Vælde, Strækker Odden sig her, sørgendeRate it:

(0.00 / 0 votes)
Skildvagten
Hans Christian Andersen
høit med Folke-Vrimlen, Da Keiser-Navnet tonede mod Himlen; — Smaae-Fuglene paa Fjeldets Tind, SaaeRate it:

(0.00 / 0 votes)
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ]
Hans Christian Andersen
derpaa atter Tøilen fat; Ham Længsel driver mod det elskte Hjem, Hvor Hytten staaer imellem NøddehæRate it:

(0.00 / 0 votes)
Dampskibet Gudenaa
Hans Christian Andersen
Baad vi saae, Da Dampprammen kom op ad Guden-Aa, Mod Strøm og mod Vind en Solskins-Dag, Stolt vaienRate it:

(0.00 / 0 votes)
Formens evige Magie
Hans Christian Andersen
sagt — lave Suppe paa en Pind. Hvad der er mest mod Poesien bister, Geometriens yndede Magister MatRate it:

(0.00 / 0 votes)
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853
Hans Christian Andersen
Anden! — Den er fæl den Feber, Men hvad er den, mod den jeg har iaften. Ak Borddands-Feber, Valg- oRate it:

(0.00 / 0 votes)
Hytten
Hans Christian Andersen
Hvor Bølgen høit mod Kysten slaaer, En ganske lille Hytte staaer, Men rundt om paa det hele Næs, Man finder ei en Plet med Græs, Kun Himmel, Hav og...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I Riddertiden, som De Alle vide
Hans Christian Andersen
Sagn og gamle Sange. Den ædle Qvinde gaaer til Armods Skjul Og virker godt ved milde Ord og GjerninRate it:

(0.00 / 0 votes)
Juli
Hans Christian Andersen
løst om Stangen, Baaden lige sætter Gangen Ind mod Kysten, hvor i Tangen Lege halvt afklædte Børn. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Luftaanden
Hans Christian Andersen
løftede han kjækt sit Vingepar Og svang sig mod det første Stjernelys; Det var vor Jord; — men med Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Malerie fra Jyllands Vestkyst
Hans Christian Andersen
er et Skib i Havs-Nød, det driver stærkt mod Land. See, Masten er alt kappet, i Brændingen det staaRate it:

(0.00 / 0 votes)
Marts
Hans Christian Andersen
Kraftens Straale dæmpe, Forgjæves Titans Børn mod Himlen kjæmpe. Brænd Byer af, riv ned med Tiger-KRate it:

(0.00 / 0 votes)
Mene, mene tekel upharsin
Hans Christian Andersen
for det Største, I et Nu et Intet blev. See mod Østens store Rige, Der hvor Folkefærd fremstige,Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Phantasie ved Vesterhavet [Er disse høie, sorte Masser Fjelde? ]
Hans Christian Andersen
Skyer, som i Dalen svæve, Og nu med eet sig høit mod Himlen hæve? Nei, det er Havet! — hør dets dybRate it:

(0.00 / 0 votes)
Rolighed
Hans Christian Andersen
groer over Volden, Det kneiser ungt ud mod de aabne Søer, Hvor „Rosenvænget" naaer til ØreRate it:

(0.00 / 0 votes)
Sommerflugt og Hvile
Hans Christian Andersen
løst om Stangen, Baaden lige sætter Gangen Ind mod Kysten, hvor i Tangen Lege halvt afklædte Børn. Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!