Poetry.net »

Search results for: blandt

Yee yee! We've found 18 poems matching blandt.

I skyggen vi vanke
Adam Gottlob Oehlenschlaeger
I skyggen vi vanke blandt lysgrønne strå, sankthansurt vi sanke, hvor blomsterne stå. Pæne lille urt står så rent og purt, står så frisk og grøn, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Bruden i Rørvig Kirke
Hans Christian Andersen
mod Gulvet slaae; Man seer en Qvinde ene blandt dem staae, Halv er hun Barn kun, halv en voxen Møe,Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Baggrund til Vignetterne
Hans Christian Andersen
Ørnen, stærk og fri, Min unge Sjæl var gladest blandt de Glade, Men Hjertets bedste Drøm er nu forbRate it:

(0.00 / 0 votes)
Cavaleren til sin Dame
Hans Christian Andersen
kom herhen for de Vandlidte, Og jeg gaaer hjem blandt de Brandlidte. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
December
Hans Christian Andersen
om min Drøm Besked! Jeg var ei smuk, jeg var ei blandt de Rige, Og til den bedste Blomst dog Øiet sRate it:

(0.00 / 0 votes)
Den 22de April 1847
Hans Christian Andersen
Det er en hellig Dag blandt Livets Dage, En Alvors Dag, der kalder Tanken frem; Thi Qvinden skal fra Fædre-Arnen drage, Og Manden bygger sig sit ny...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835
Hans Christian Andersen
ned paa Sletten stige Til Sang og Blomster-Duft. Blandt Myrter Hjorden græsser, See Pinier og CypreRate it:

(0.00 / 0 votes)
Havfruen ved Samsøe
Hans Christian Andersen
ei forgaae! Som en Konge, Helt og Fader skal han blandt de Danske staae!" — Saa den gamle Fisker taRate it:

(0.00 / 0 votes)
Herregaards-Skytterne
Hans Christian Andersen
sorte Jæger-Skare Med dansk Cocarde og Hanefjer; Blandt Fjendens Flokke skal vi klare, Vort Øie HjeRate it:

(0.00 / 0 votes)
Hvor skulde jeg kunne glemme
Hans Christian Andersen
fra det Høje, Der lyste mig imøde! - Og Du er blandt de Døde! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I Riddertiden, som De Alle vide
Hans Christian Andersen
ogsaa Hines ædle Gjerning. Men Handskens Kasten blandt de vilde Dyr Er nu kun til i Sagn og gamle SRate it:

(0.00 / 0 votes)
Kjærlighed
Hans Christian Andersen
tre Steder jo Himle staae, Men allerherligst blandt disse, Er Øiets Himmel tilvisse. Den Himmel eRate it:

(0.00 / 0 votes)
Konen med Æggene
Hans Christian Andersen
Der var en Kone paa Landet, Hun havde en Høne blandt Andet. Nu, lægge Æg er Hønens Fag, Og denne gav eet hver evige Dag; Det var et Par Snese, da d...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Mai
Hans Christian Andersen
hvem skal Krandsen bære? - See, rødmende hun blandt dem staaer. Sæt Krandsen om de løste Haar! - SRate it:

(0.00 / 0 votes)
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser
Hans Christian Andersen
I Kampens Stund han blæste kjækt Blandt Seiersraab og Sukke, - Men nu, da Stridens Saar er lægt, Han blæser for de Smukke. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Rime-Djævelen
Hans Christian Andersen
Aander, som paa Jord har hjemme, Er slemme; Blandt Andet opfandt deres Præ-Genie Tallotterie; SnørlRate it:

(0.00 / 0 votes)
Skildvagten
Hans Christian Andersen
nu mit gamle Hoved ikke tænke paa! - Jeg blandt de Saarede paa Vognen laae; Een Flod og Riger varRate it:

(0.00 / 0 votes)
Vise
Hans Christian Andersen
Min Ven, lad Alt Dig more! Søg Smaafolk blandt de Store, Spil Hjerter ei, men Spar, Gjør Nar, vær selv vor Nar! Lad bare vær' at græde, Det er en...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!