Poetry.net »

Search results for: Verden er falsk, Verden er fæl

Yee yee! We've found 54 poems matching Verden er falsk, Verden er fæl.

Verden er falsk, Verden er fæl
Hans Christian Andersen
Verden er falsk, Verden er fæl, Du tør ei troe paa en eneste Sjæl, Synden har bidt selv i Barne-Hæl; Blev Tanker Thingsvidner, — vee os! Alle i Hel...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jeg troer, at der før en Verden var
Hans Christian Andersen
Jeg troer, at der før en Verden var; I den vi hinanden kjendte: Erindringen Drømme til mig bar; En Alter-Flamme de tændte; Jeg saae Dig, hørte din ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Cometen 1834
Hans Christian Andersen
Lad Verden tee sig nok saa lærd, foruden som forinden, Naar først Cometen viser sig, den ryger dog af Pinden. Saa seer man, den er ei solid, men sa...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Stakkels Mary Anne
Hans Christian Andersen
Under Gravens Græstørv sover Stakkels Mary Anne! Piger, kom kun! græder over Stakkels Mary Anne! Falsk var han, som tro hun troede, Slangen...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Marts
Hans Christian Andersen
'Livets Frihed, Jordens Baand, Kamp imellem Form og Aand.' * Mægtigt Vaarens Pulse banke, Dog er det saa kold en Tid; See, imellem Form og Tanke V...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Taaren
Hans Christian Andersen
Mit Hjerte er en Himmel graae, Hvor Sorgerne som Kloder staae; Saa underlig er deres Gang, Derfor er Barmen dem for trang. Græd kun, ja græd, saa f...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853
Hans Christian Andersen
Borddandsen kjender De! Ja De har kjendt den Alt et Par Aar! Husk paa Ole Lukøie, Dragkisten dreier sig, den løfter Been. Ildklemmen dandser, Skild...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Aftendæmring
Hans Christian Andersen
See, Aftnen er saa stille, og Himlen er saa blaae! Nu sove alle Blomster og alle Fugle smaae; De nikke og de drømme, forstyr ei deres Lyst! En Verd...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Danmark, mit Fædreland
Hans Christian Andersen
I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, Der har jeg Rod, derfra min Verden gaaer. Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme, Saa sødt velsignet D...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
December
Hans Christian Andersen
'Hver sorgfuld Sjæl, bliv karsk og glad, Ryst af din tunge Smerte, Et Barn er født i Davids Stad, Til Trøst for hvert et Hierte.' * (Juleaften). ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Du stærke Død, din Taushed vækker Gru
Hans Christian Andersen
Du stærke Død, din Taushed vækker Gru; Dit Spor er jo kun Kirkegaardens Grave. Skal Tankens Jakobs-Stige gaae itu? Staaer jeg kun op, som Græs i Dø...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hjertets Melodier
Hans Christian Andersen
To brune Øine jeg nyelig saae, I dem mit Hjem og min Verden laae, Der flammede Snillet og Barnets Fred; - Jeg glemmer det aldrig i Evighed! Min...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Lille Viggo
Hans Christian Andersen
Lille Viggo, vil Du ride Ranke? Sæt Dig paa mit Knæ, Du søde Dreng! Jeg hos Dig er Barn i Sjæl og Tanke; Vi vil lege, til Du skal i Seng. Her hos...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Vise
Hans Christian Andersen
Min Ven, lad Alt Dig more! Søg Smaafolk blandt de Store, Spil Hjerter ei, men Spar, Gjør Nar, vær selv vor Nar! Lad bare vær' at græde, Det er en...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Grevindens Fødselsdag
Hans Christian Andersen
Der er et Sted paa en af Danmarks Øer, Et deiligt Sted, ret som en engelsk Park, Rundt om sees store Skove, stille Søer, Med Enge vexle Korn- og Kl...Rate it:

(3.33 / 3 votes)
Hør Spurven derude
Hans Christian Andersen
Hør Spurven derude, Den sang ved Rude: Kom ud I Smaa! Kom ud dog af Skolen, Klart skinner Solen, Lege I maa! Snart paa Foden, snart paa Knæet, Ja p...Rate it:

(1.00 / 1 vote)
A. Oehlenschläger
Hans Christian Andersen
Aladdins Slot med Sølv og Guld Du satte, Dit Digter-Slot har dog langt større Skatte: En Verden med Bedrift, med Fryd og Sorg. Vi følge Hakon Jarl ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
ABC-Bogen
Hans Christian Andersen
A. Amme. En Amme gaaer i Søndagsklæder, Og Andres Børn er hendes Hæder. B. Bonde. En Bonde før leed stor Fortræd, Nu er han tidt for meget med...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Abrahamson
Hans Christian Andersen
Paa Kampens Dag, da Danmarks Helte faldt, Dit danske Hjerte gjorde dig til Skjald. — Dit Vid os sang mod Livets bittre Suk: „Min Søn, vil Du i Verd...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Baggrund til Vignetterne
Hans Christian Andersen
Hvad er det vel vi kalde Poesie? En skuffet Drøm, nu det Uendelige! Det Enkelte, det Heles Harmonie, Vi jo med dette lille Ord udsige. Vort Liv, ja...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Bort med Taarer, bort med Suk!
Hans Christian Andersen
Bort med Taarer, bort med Suk! Verden er kun lys og smuk! Stjernen blinker fra det blaae, Gud er med os hvor vi gaae! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Børnene og den graa Morlille
Hans Christian Andersen
I Hjertet sidder en lille Person, Han gestikulerer saa saare, Men det er ækelt hvor føelsom han er, Han svømmer bestandigt i Taare. Han dig...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Christian Wulff
Hans Christian Andersen
Den vide Verden Faae kun nævne kan, Der var opoffrende og god, som han; Den skjønne Guds Natur han havde kjær, Og paa hans Bryst faldt Dødens Draab...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Da hun sang
Hans Christian Andersen
Naar Verden meer ei lytter til din Sang, Vil jeg henrykkes ved din Læbes Klang. Naar Ungdoms Smilet svinder fra din Mund, Jeg seer det dog i Øiets ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Dandserinden Augusta Nielsen
Hans Christian Andersen
Den slanke Lilie, den hvide, Terpsichore gav Vinger paa, Og Blomsten blev en Sylphide, Og Verden dit Billede saae. Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!