Poetry.net »

Search results for: Reise-Capriccio

Yee yee! We've found 10 poems matching Reise-Capriccio.

Reise-Capriccio
Hans Christian Andersen
Farvel, du stolte Hav med al din Vælde! Jeg saae dine Bølger faae Liv og svulme til Fjelde. Din Sang var saa dyb, som steeg den i Smerte; Og dog ha...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fra min Reise i Foraaret 1872
Hans Christian Andersen
Vi kom fra Keiserstaden, Solen slog med brændende Øxeslag, Man blev halvkogt ved at gaae paa Gaden, Det var en brændende Sommerdag. Paa Tyrols Bjer...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med Lamartines Reise i Oriente
Hans Christian Andersen
Imellem Bogens Ryg og Rand, Du finder det hele Østerland. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Ungdommens friske Rosenblad
Hans Christian Andersen
Paa Ungdommens friske Rosenblad Staaer at reise med Solskin skrevet; Det er for den Ældre et Aandens Bad, En Stund af hans Foraar gjenlevet; Den Yn...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
S. Meisling
Hans Christian Andersen
Du blev i Hjemmet. I dit Hjem Du gav, Som faa af De, der reise for — at reise. Du gav fra Romas og fra Hellas Grav, Hvad der som Aandens Mausoleer ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Februar
Hans Christian Andersen
'- Mark og Enge dækkes af den hvide Snee, Paa de døde Blomster vil ei Livet see; Dog, mens Vinterkulden trykker Jordens Kyst, Anelse og Længsel fyl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Længsel med Potterne
Hans Christian Andersen
Hist hvor man kun seer Lyngen groe, Der laves Jydepotter jo! Der laves store, laves smaae, Paa Vognen snart de pakked' staae, Og see, med Potter ri...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Malerie fra Jyllands Vestkyst
Hans Christian Andersen
Man seer ei Træ, ei Busk, selv Lyngen vil ei groe, Fra Sandet pipper frem et Græsstraae eller to; Sandklitter reise sig, de vexle Dag for Dag, Og r...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
September
Hans Christian Andersen
'Den skiønne Sommer fra os gaaer, En Afskedsfest den giver; Saadan, i kongelige Dragt, Gik Jephtas Datter smykket Did hen, hvor Døden bygged'.' * ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835
Hans Christian Andersen
Hvad Herligt ude Du har seet og hørt, Hvad Dig har glædet og dit Hjerte rørt, Du os fortælle vil i Melodier: Det travle Byliv, Kjern' og Politur, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!