Poetry.net »

Search results for: Med Byrons Værker

Yee yee! We've found 316 poems matching Med Byrons Værker.

Med Byrons Værker
Hans Christian Andersen
Til Melodi gik Livs-Disharmonien, Hver blodig Taare til en Perle blev; Ved ham var slig en Kraft i Poesien. Bær Livets Dissonants — som han den skr...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Bort med Taarer, bort med Suk!
Hans Christian Andersen
Bort med Taarer, bort med Suk! Verden er kun lys og smuk! Stjernen blinker fra det blaae, Gud er med os hvor vi gaae! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Kurv med Æg
Hans Christian Andersen
I Kurven, paa Ballet, i Dands og i Leg Jeg nynner saa sagte dette: Fugl Phønix er i det ene Æg; Men see nu, Du finder det rette! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Papirtrykker med Blomster
Hans Christian Andersen
Ved denne Du i Verden huske maa: Ei Alt, der trykkes, har just Blomster paa. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Konen med Æggene
Hans Christian Andersen
Der var en Kone paa Landet, Hun havde en Høne blandt Andet. Nu, lægge Æg er Hønens Fag, Og denne gav eet hver evige Dag; Det var et Par Snese, da d...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Længsel med Potterne
Hans Christian Andersen
Hist hvor man kun seer Lyngen groe, Der laves Jydepotter jo! Der laves store, laves smaae, Paa Vognen snart de pakked' staae, Og see, med Potter ri...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med 'Molbechs Eventyr'
Hans Christian Andersen
Her aabnes Dig et Slot med tusind Sale, Hvor alle Billeder fra Væggen tale; I Haven findes Bjerge, dybe Dale, Hvor Guld og Perler groe ved Kildens ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en 'Gliedermann'
Hans Christian Andersen
Jeg var en Gang paa den grønne Green, Jeg var selv en Green, ja, en deilig En - Jeg svaied i Vinden med Blade paa, Og Fuglene sang, de velsignede S...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med et blomstrende Rosentræ
Hans Christian Andersen
Modtag et Træ, der fuldt med Roser groer, Et Billed paa dit Hjertes Blomsterflor; Og seer Du her den fine, spæde Knop, Den tyder Blomst, som Tiden ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med forskjellige Presenter
Hans Christian Andersen
Jeg kommer, Frøken Anna, med en Flaske af min Lugt, Dertil to søde Hvalpe, mit Hjertes bedste Frugt, „Bruun" var den Enes Fader, den Andens var nok...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med Thorvaldsens Statue
Hans Christian Andersen
Slaa Du med Aand og Tale, Som han med Hamren slaaer! Dit Navn da i Stændersale Hugget for Slægter staaer. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
De dandse med Castagnetter
Hans Christian Andersen
De dandse med Castagnetter, det er den hele Musik; De see hinanden i Øiet, det er en berusende Drik. De hvirvle sig som Mænader, alt ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med Eau de Cologne
Hans Christian Andersen
Naar Du med dette Dig befugter, O — hvor Du lugter! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Blomsterpige af Chocolade
Hans Christian Andersen
Med Blomster staaer hun fra Fod til Top; Hun er saa sød, hun kan spises op. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Bog-Kni
Hans Christian Andersen
Med denne Kniv kan Du sprætte op, Og see hver Tanke i Bogens Krop. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Bronze-Hest som Papirpresse
Hans Christian Andersen
Med en Bronze-Hest som Papirpresser) Til en dansk Statsmand Her kommer en Hest paa flyvende Fire, Den kom fra Arabien denne Nat. Den græsser ale...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel]
Hans Christian Andersen
Hos Dig forvandles Alt til Engel. Tillad, jeg prøver nu med denne Bengel. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Flaske duftende Vand
Hans Christian Andersen
Da en Gang Blomsterne Dig saae I Graad en Aften silde, Da græd de med, og store, smaa Blev alle til en Kilde. Her har Du Lidt fra Kildens Væld; Det...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Jagtkniv
Hans Christian Andersen
Det dundrer under Hestens Hov Gjennem den grønne, duftende Skov. Hundene halse, Hjorten sig reiser, Flygter og kneiser. Skuddet den rammer; Jæger, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Spaaqvinde
Hans Christian Andersen
Alverden jeg gavner Med den Spaakraft, jeg har; Men spaae en Kjøbenhavner - Nei, han gjør kun Nar. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med et Bundt Cigarer
Hans Christian Andersen
Da en Syndflods Vande Bragte Død og Grav, Mennesker og Lande Sank i salten Hav; Arken, da det endte, Stod paa Ararat; Duen Noah sendte Ud i Frygten...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med et Halsbaand
Hans Christian Andersen
Lille og nysselig! See dog, hvor sød! Med det er Du kysselig! Bliv dog ei rød! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med et Kravebaand
Hans Christian Andersen
Fordi man gaaer med Kravebaand, Derfor har man ej Slaveaand; Det trøste Dig, du Lilievaand! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde
Hans Christian Andersen
Tag Koppen med Roeskilde-Byen, Hvor Kirken knejser mod Skyen, Som var den et mægtigt Fjeld. Du Kaffe og Thee nu kan drikke; Siig ei, at den smager ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med Freiligraths Digte
Hans Christian Andersen
Ved Islands Geyser staaer hans Sommertelt, Han rider paa den afrikanske Løve, Han, Poesiens unge, tydske Helt, Med ham det nok er værdt en Dyst at ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!