Poetry.net »

Search results for: Indskrift paa Rammen

Yee yee! We've found 238 poems matching Indskrift paa Rammen.

Indskrift paa Rammen
Hans Christian Andersen
Indskrift paa Rammen om et Maleri, forestillende den engelske Minister Sir Henry Wynns Landsted i Sjælland, givet ham af danske Veninder Dit dan...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Indskrift paa en Kirkeklokke
Hans Christian Andersen
Igjennem Flammer blev jeg til; Livs-Flammen Gud jeg synge vil. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Indskrift paa en ny Bygning
Hans Christian Andersen
Hvo der vil sætte Huus efter hver Mands Sind, Han bygger et Huus hen i Veir og Vind. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hvile paa Heden
Hans Christian Andersen
Sørgende, stor ligger foran os Den sortbrune Hede; En enkelt Enebærbusk hæver sig lysegrøn Frem mellem Lyngen. Rundtom er Bakker og Høie, Der som e...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa en Faders Fødselsdag, afsjunget af hans Børn Mel. Du lille Purk.
Hans Christian Andersen
Nu kommer Visen med Knald, Hurra! Humeur forneden og foroven. Held Elephanten i Africa, Den gaaer paa Palmer op til Boven, Paa røde Roser og paa Ta...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Spillemand, spil paa Strænge
Hans Christian Andersen
Spillemand, spil paa Strænge, Barmen er mig trang, Hvo kan savne længe Barnets simple Sang? Ride, ride Ranke! Flyv afsted min Tanke, Flyv hen over ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove]
Hans Christian Andersen
Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove, Laae Jylland, som et Vildnis stort, med dybe, sorte Skove; Een Skov det hele Land kun var, hvo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Nu er Du paa Maskerade
Hans Christian Andersen
Nu er Du paa Maskerade, Og det paa Højbroplads; Imorgen paa Østergade, Saa er Du Lykkens Mads. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Slottet Chillon
Hans Christian Andersen
Vilde Fjelde, speilklar Søe, Skumle Slot paa Klippe-Ø, Jeg hos Eder troer paa Trende: Frihed, Byron og paa hende! Nu kun Aand til Adel hæver, Blode...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Som en Lotus paa den stille Sø
Hans Christian Andersen
Som en Lotus paa den stille Sø Er i Norden Qvinden; Fra den dybe Havbund Skjønheds Frø Groer og sætter Blomst trods Nordenvinden. Her i Syd bag Pyr...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Ungdommens friske Rosenblad
Hans Christian Andersen
Paa Ungdommens friske Rosenblad Staaer at reise med Solskin skrevet; Det er for den Ældre et Aandens Bad, En Stund af hans Foraar gjenlevet; Den Yn...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Rosen paa Kisten
Hans Christian Andersen
See Sørgetoget gjennem Gyden gaaer, Det er et deiligt Solskin, Lærken slaaer, Paa Kistelaaget er en Rose lagt, Den unge Brud til Graven bliver brag...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Sorte Stær paa Grene
Vilhelm Gregersen
Sorte Stær paa Grene, hvad kan du dog mene, naar du synger midt i Is og Sne? Ved du, at paa Kviste Knoppen snart maa briste? Har du Tegn, som ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Vise af Festen paa Kenilworth
Hans Christian Andersen
Brødre, meget langt herfra, over salten Vande, reiser sig Amerika med de gyldne Strande, det er der Fugl Phønix boer; Guld og Sølv paa Marken groer...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Grevindens Fødselsdag
Hans Christian Andersen
Der er et Sted paa en af Danmarks Øer, Et deiligt Sted, ret som en engelsk Park, Rundt om sees store Skove, stille Søer, Med Enge vexle Korn- og Kl...Rate it:

(3.33 / 3 votes)
Broderet paa et Guitarbaand
Hans Christian Andersen
Broderet paa et Guitarbaand til en Kriger Sang i Hjerte, Sværd i Haand, Over Dig den danske Aand. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Der er saa øde paa Heden
Hans Christian Andersen
Der er saa øde paa Heden: Kun Lyng og den nøgne Ahl; Dog snart skal der findes et Eden, En smilende Freyas-Sal; Thi der vil Du boe og bygge Med Tan...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jeg jubler af Fryd paa fremmed Strand
Hans Christian Andersen
Jeg jubler af Fryd paa fremmed Strand, Men Glæden har Taarer i Hjemmets Land. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden
Hans Christian Andersen
Mildt paa din Pande læser man: Fyrstinden, Men i dit Øie — Moderhjertet — Qvinden. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Ballet
Hans Christian Andersen
Som Dandsens Toner svinde Livets Lykke, Et Rosen-Blad paa Tidens raske Strøm. Imorgen Dandsen mindes med dens Psyche, Men borte er hun, som en dei...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Genfersøen
Hans Christian Andersen
Hvor Alperne høit deres Snekrone bær' Og træde den saftfulde Ranke, Jeg føler mig dog mit Danmark saa nær; Thi Danmark boer i min Tanke. Og Søen, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Romance af Festen paa Kenilworth
Hans Christian Andersen
Hyrden græsser sine Faar, Gjærdet er hans Throne, Solen Purpur om ham slaaer, Maanen er hans Krone. Hvad mon vel han tænker paa? længe taus han sto...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Tro paa Ingen, ei Dig selv
Hans Christian Andersen
Tro paa Ingen, ei Dig selv Godt Humeur Du prise! „Lystig hen ad Livets Elv!" Være din Devise. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
De fattige Børn paa Gaden
Hans Christian Andersen
Barn Jesus i en Krybbe laae, Skjøndt Himlen var hans Eie; Hans Pude her blev Hø og Straa, Mørk var det om hans Leie! Men Stjernen over Huset stod, ...Rate it:

(4.00 / 2 votes)
Paa Brocken den 26. Mai 1831
Hans Christian Andersen
Høit over Skyen staaer Du her, Dog Hjertet maa bekjende, Du er dog Himlen ei saa nær, Som da Du var hos hende! Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!