Poetry.net »

Search results for: Hun er som en Rose, saa frisk og blød!

Yee yee! We've found 4,683 poems matching Hun er som en Rose, saa frisk og blød!.

Hun er som en Rose, saa frisk og blød!
Hans Christian Andersen
Hun er som en Rose, saa frisk og blød! Ja en levende Rose, baade hvid og rød. Hun skinner for mig som Bjergtoppens Snee, I hendes Øine er Himlen at...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Naar man saa godt som hver en Aften maa
Hans Christian Andersen
Naar man saa godt som hver en Aften maa Erkjende glad, at ædle Hjerter slaae, Som dømme mildt, og man er velseet, Saa ønsker man at møde en Poet, D...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand
Hans Christian Andersen
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand, Alt speiler sig klart deri; Jeg bliver Sydbo i Sydboens Land; Der smelter alt Snerperi! Hvor Følelsen rigtig...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Da hun sang
Hans Christian Andersen
Naar Verden meer ei lytter til din Sang, Vil jeg henrykkes ved din Læbes Klang. Naar Ungdoms Smilet svinder fra din Mund, Jeg seer det dog i Øiets ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Der er saa øde paa Heden
Hans Christian Andersen
Der er saa øde paa Heden: Kun Lyng og den nøgne Ahl; Dog snart skal der findes et Eden, En smilende Freyas-Sal; Thi der vil Du boe og bygge Med Tan...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Erindringen gjemmer saa mangt et Syn
Hans Christian Andersen
Erindringen gjemmer saa mangt et Syn, Og mellem Hjertets de mange Staaer det, da Svensken laae her i Fyn Med Hjerteslag, Psalmer og Sange. Det form...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Du evige Gud, saa kjærlig og god!
Hans Christian Andersen
Du evige Gud, saa kjærlig og god! Send Du mig dit Lys for min usikkre Fod, Lys ind i mit Hjerte, det vil kun det Rette! De Skriftens Tjenere slette...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed
Hans Christian Andersen
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed Beaander mig med Ørknens tørre Aande. I Træthed og i Angst jeg knuges ned; Er der en Opiumsdrøm i denne Vaa...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I Riddertiden, som De Alle vide
Hans Christian Andersen
I Riddertiden, som De Alle vide, Sad Damerne i Kreds høit over Skranken Og saae paa Kampen med de vilde Dyr. Og kasted' Damen da sin Handske ned Og...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ]
Hans Christian Andersen
En Aften deilig, som i en Roman! (For Rimets Skyld, som een i Hindostan.) O Alnaturen til mit Hjerte taler, Det maa herud: »Ja, ogsaa jeg er Maler!...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den, som jeg gav af mit Hjerteblod
Hans Christian Andersen
Den, som jeg gav af mit Hjerteblod, Hun traadte mig med sin fine Fod; Dem, som jeg gav hvert Tankens Barn, De dænged' mig over med Gadens Skarn, Og...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Psalme [Som Bladet der fra Træet falder]
Hans Christian Andersen
Som Bladet der fra Træet falder, Saa er mit Jordliv, ikke meer! Jeg er beredt naar Du mig kalder, Gud, Du som heelt mit Hjerte seer, Veed al min Br...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed
Hans Christian Andersen
Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed, Fra hende, som opfylder helt din Tanke, Din unge, friske, stærke Kjærlighed! Dets Duft fik strax mit Hjerte...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Du som en Huusalf stille sysler inde
Hans Christian Andersen
Du som en Huusalf stille sysler inde I Stuen, hvor der var saa hyggeligt; Saa riig paa Hjerte er den tydske Qvinde, Men altfor fattigt her mit dans...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Psalme [Jeg har en Angst som aldrig før]
Hans Christian Andersen
Jeg har en Angst som aldrig før, Som stod jeg foran Dødens Dør Og maatte ind og styrte ned I Mørke og i Eensomhed; Jeg drives frem med Stormens Has...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Som en Æolsharpe brudt itu
Hans Christian Andersen
Som en Æolsharpe brudt itu, Men endnu ophængt ved Darros Bjergkant, Seer jeg Dig, Alhambra, billedsmykket, Rigt udskaaret; dog din største Skjønhed...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Som en Lotus paa den stille Sø
Hans Christian Andersen
Som en Lotus paa den stille Sø Er i Norden Qvinden; Fra den dybe Havbund Skjønheds Frø Groer og sætter Blomst trods Nordenvinden. Her i Syd bag Pyr...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar
Hans Christian Andersen
Velsignet er den Dag i Dag! Velkommen Kammerater, brave! I har sat Danmarks Led i Lave, Stærkt Gjærdet blev ved hvert et Slag. — Glad Norsk og Sven...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad
Hans Christian Andersen
Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad. Hvor lyste Dine Øine uskyldsklare! Du bad mig skrive her paa dette Blad; Mon vel som Ældre Du det vil beva...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med en Bronze-Hest som Papirpresse
Hans Christian Andersen
Med en Bronze-Hest som Papirpresser) Til en dansk Statsmand Her kommer en Hest paa flyvende Fire, Den kom fra Arabien denne Nat. Den græsser ale...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med et Kobberstykke [Som Englene det Jordiske bortbære]
Hans Christian Andersen
Som Englene det Jordiske bortbære Hen over Jorden, gjennem Himlens Blaae, Vor Tro paa Gud den Fjederham vil være Der løfter op, hvor ingen Skygger ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
La Tombe Dit À La Rose (The Grave And The Rose)
Victor Marie Hugo
La tombe dit à la rose : - Des pleurs dont l'aube t'arrose Que fais-tu, fleur des amours ? La rose dit à la tombe : - Que fais-tu de ce qui tombe...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Herself A Rose Who Bore The Rose
Christina Georgina Rossetti
Herself a rose, who bore the Rose, She bore the Rose and felt its thorn. All loveliness new-born Took on her bosom its repose, And slept and wo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The white rose and the red rose
Bjørnstjerne Bjørnson
The white rose and the red rose, So sisters two were named, yes, named. The white one was so quiet, The red one laughed and flamed. But different w...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Redder Than The Reddest Of Rose—my Valentine.
Nikhil Parekh
Redder than the reddest of rose was your ecstatically silken shadow; sensuously engulfed under the unparalleled flaming rays of Sun—as you gleefull...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!