Poetry.net »

Search results for: Gud, Almægtige! hvad er det?

Yee yee! We've found 349 poems matching Gud, Almægtige! hvad er det?.

Gud, Almægtige! hvad er det?
Hans Christian Andersen
Gud, Almægtige! hvad er det? Gravcapellet staaer i Flamme. Og jeg blive maa som Liigvagt Her tilbage hos den Døde. Jeg vil krybe hen ad Jorden, Bri...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod;
Hans Christian Andersen
Hvad der skal skee, det skeer, græd Du end Blod; Men husk i Smerten: Gud er viis og god, Livs-Roser voxe fra Sorgens Rod! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Man finder det passende, finder det smukt
Hans Christian Andersen
Man finder det passende, finder det smukt, Naar jeg synger om Svanernes Sang og Flugt, Om det svulmende Hav, om Stjernernes Pragt, Om Guds Natur i ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Du evige Gud, saa kjærlig og god!
Hans Christian Andersen
Du evige Gud, saa kjærlig og god! Send Du mig dit Lys for min usikkre Fod, Lys ind i mit Hjerte, det vil kun det Rette! De Skriftens Tjenere slette...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Gud Fader i Himlen, hvor er Du dog god!
Hans Christian Andersen
Gud Fader i Himlen, hvor er Du dog god! Jeg føler dit Aandedrag gjennem mit Blod. Du løfter, Du leder, beskjermer og glæder, Dit Smiil er selv i de...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hvad jeg elsker
Hans Christian Andersen
Jeg elsker Havet, naar det stormer vildt! Jeg elsker det, naar Fladen ligger mildt, Og Maanen speiler sig i Dybets Blaae. Jeg elsker Bjergene, jeg ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hvad ei et Solkys folder ud
Hans Christian Andersen
Hvad ei et Solkys folder ud Maa modnes ved den skarpe Lud. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Julesang i det Collinske Huus
Hans Christian Andersen
Saa sidde vi igjen om Julebordet Og synge høit vor Sang, vort Juledigt, Og Glæden er i Hjertet og i Ordet, Skjøndt Aaret var saa taust, saa alvorsr...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med et Kobberstykke [Som Englene det Jordiske bortbære]
Hans Christian Andersen
Som Englene det Jordiske bortbære Hen over Jorden, gjennem Himlens Blaae, Vor Tro paa Gud den Fjederham vil være Der løfter op, hvor ingen Skygger ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand
Hans Christian Andersen
Jeg er som et Vand, som det dybe Vand, Alt speiler sig klart deri; Jeg bliver Sydbo i Sydboens Land; Der smelter alt Snerperi! Hvor Følelsen rigtig...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hvor det er selsomt at se Ungdom døe
Hans Christian Andersen
Hvor det er selsomt at se Ungdom døe: Den friske Kraft som Stjerneskud udslettes. Dødsstormen bærer bort et Livsens Frø; En bedre Jordbund er det, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Darro givet har det Løfte
Hans Christian Andersen
Darro givet har det Løfte: Ved Formælingen med Xenil Bringer den i Morgengave Plaza Nueva og Zacatin. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
April
Hans Christian Andersen
'- Frihed, synger Du, April! med nyfødt Grønt og Sommer-Smiil.' * (Strandveien). En ung Herre (til Hest). O, April! en deilig Maaned! En Champagne...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
December
Hans Christian Andersen
'Hver sorgfuld Sjæl, bliv karsk og glad, Ryst af din tunge Smerte, Et Barn er født i Davids Stad, Til Trøst for hvert et Hierte.' * (Juleaften). ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den fremmede Fugl
Hans Christian Andersen
Seer Du Huset med de røde Bjelker i den hvide Muur? Rundt om kneise stolte Bøge i den store frie Natur. Seer Du hist, bag Brombærhækken, Drengen me...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
August
Hans Christian Andersen
'Blomsten dufter, for at brydes! Frugten modnes, for at nydes! - Lev og nyd! trara! trara!' * Ja, Øieblikket ene er det just, Der med sit friske ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Manden fra Paradiis
Hans Christian Andersen
Der var engang en Enke - Dog nei! jeg maa mig først betænke; Hun havde været det, men var nu gift paany, Med Een fra Thy; (Det maae vi ikke glemme)...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hjertetyven
Hans Christian Andersen
Bekjendt er Amor jo; det slemme Skarn! Man ham afmaler som et deiligt Barn Med Piil og Bue, samt med store Vinger; Men det jo næsten som en Fabel k...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En Stemning
Hans Christian Andersen
Hvad der skal skee, det skeer, derpaa jeg troer Og giver mig Vorherre hen i Fæste, Tryg svøber jeg mig i mit „Fadervor", Skee, hvad der maa! Hvad G...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Mene, mene tekel upharsin
Hans Christian Andersen
Sceptret, ikke det paa Thronen, Det der viser os Nationen, Brænder tidt, som Faklen ned. Aandens Rigdom ene gavner, Alt det Andet gaaer, som Avner,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Skildvagten
Hans Christian Andersen
Aft'nen er taaget — døsigt Lygterne brænde; Kun paa sin Støi og sin Larm kan man kjende Det store Paris. Den brogede, larmende Vrimmel, paa Bølgern...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Bruden i Rørvig Kirke
Hans Christian Andersen
Klart skinner Maanen paa den nøgne Kyst. I Præstegaarden er nu Alt saa tyst; Dog, tyst og stille er det stedse der, Thi i den øde Egn den ligger he...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Dykker-Klokken
Hans Christian Andersen
Det var i Aaret — — ak! nu kan jeg Aaret ikke huske; Men Maanen skinnede ret smukt paa Træer og paa Buske. Vor Jord er intet Paradiis; som Praas ti...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Juleaftenen (Christmas Eve )
Henrik Wergeland
Hvo minnes ikke et vær, han tror, ei himlen mer kan skikke? et vær som om hver sjel, fra Kains til den, Gud sist fordømte, den jord forbannet, fra ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Januar
Hans Christian Andersen
'- Nyfødt Aaret er vorden! Stolt, med den flagrende Lok, i Storm og i Blæst, Paa sin vingede Hest Jager Tiden hen over Jorden - !' * Vandringsmande...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!