Poetry.net »

Search results for: Es sang vor langen Jahren

Yee yee! We've found 1,527 poems matching Es sang vor langen Jahren.

Es sang vor langen Jahren
Clemens Maria Brentano
Es sang vor langen Jahren Wohl auch die Nachtigall; Das war wohl süßer Schall, Da wir zusammen waren. Ich sing und kann nicht weinen Und spin...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat
Hans Christian Andersen
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat, Har man kun Røst, paa den megen gode Spisen! Blæse være Røsten! er bare Hjertet godt, Man kan indvorte...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fire Fjæle er vor Pragt
Hans Christian Andersen
Fire Fjæle er vor Pragt, Naar vi bli'er i Graven lagt! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjol
Hans Christian Andersen
I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjole, Naar vi gjør Reisen til andre Sole! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Sang til Thorvaldsens sidste fødselsdag
Hans Christian Andersen
En lille Sang, — o hør dog den! Thi nu er vi saa glade! Det ere vi for Thorvaldsen, Og saa for — Chokolade. Hæver nu Stemmen, At han kan fo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Vi en Sang maae Holger skiænke
Hans Christian Andersen
Vi en Sang maae Holger skiænke, Siger man, og standser da: Om saa ung en Mand da tænke, Hvor skal vi faae Stoffet fra? Der er nok, syng bare til: V...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Bo-beh-o-bi Sang The Lips
Velimir Khlebnikov
Bo-beh-o-bi, sang the lips, Veh-eh-o-mi, sang the glances, Pi-eh-eh-o, sang the brows, Li-eh-eh-ey, sang the visage, Gzi-gzi-gzeh-o, sang the chain...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
What The Chimney Sang
Francis Bret Harte
Over the chimney the night-wind sang And chanted a melody no one knew; And the Woman stopped, as her babe she tossed, And thought of the one she ha...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Soldaternes Sang til Dannebrog
Hans Christian Andersen
Vor gamle Fane, vort Dannebrog, Som Himlen gav os med Seier, Dig har jeg elsket fra lille Pog, Mit hele Hjerte Du eier. Du hellige Fane, Du dansk...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
How a Little Girl Sang
Vachel Lindsay
Ah, she was music in herself, A symphony of joyousness. She sang, she sang from finger tips, From every tremble of her dress. I saw sweet haunt...Rate it:

(2.50 / 2 votes)
A Girl Sang a Song
Aleksandr Aleksandrovich Blok
A girl sang a song in the temple's chorus, About men, tired in alien lands, About the ships that left native shores, And all who forgot their jo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I Sang
Carl Sandburg
I sang to you and the moon But only the moon remembers. I sang O reckless free-hearted free-throated rythms, Even the moon remembers them And...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen
Hans Christian Andersen
Og nu en Sang for Oldemoer, Den Milde, Kloge, Kjære! Vi Alle synge vil i Chor, Saaledes skal det være! Gid Rigmor kunde synge med Som Børnene hos T...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
LE SANG DE MARSYAS
Henri de Regnier
Les arbres pleins de vent ne sont pas oublieux. VICTOR HUGO. Le Satyre. Chaque arbre a dans le vent sa voix, humble ou hautaine, Comme l’eau diff...Rate it:

(4.00 / 1 vote)
Da hun sang
Hans Christian Andersen
Naar Verden meer ei lytter til din Sang, Vil jeg henrykkes ved din Læbes Klang. Naar Ungdoms Smilet svinder fra din Mund, Jeg seer det dog i Øiets ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Songs of Praise the Angels Sang
James Montgomery
Songs of praise the angels sang, Heav’n with alleluias rang, When creation was begun, When God spoke and it was done. Songs of praise awoke the mo...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The cricket sang,
Emily Dickinson
The cricket sang, And set the sun, And workmen finished, one by one, Their seam the day upon. The low grass loaded with the dew, The twilight s...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
You Played And Sang A Snatch Of Song
William Ernest Henley
You played and sang a snatch of song, A song that all-too well we knew; But whither had flown the ancient wrong; And was it really I and you? O, si...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Everyone Sang
Siegfried Sassoon
Everyone suddenly burst out singing; And I was filled with such delight As prisoned birds must find in freedom, Winging wildly across the white Orc...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Lines To W. L. While He Sang A Song To Purcell's Music
Samuel Taylor Coleridge
While my young cheek retains its healthful hues, And I have many friends who hold me dear; L----! methinks, I would not often hear Such melodies as...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør
Hans Christian Andersen
Frøet Liv Alherren giver, Spiren sprænger sine Baand; Naar den da med Mildhed bliver Pleiet af en sikker Haand, Staaer den kraftfuld, reen og skjøn...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Vandrerens Sang
Hans Christian Andersen
Hvor Stormen løfter høit sin stærke Stemme, Hvor Bølgen svulmer paa det stolte Hav, Jeg tænker kun paa Dig. — Dig Gud mig gav! — Jeg kan Dig aldrig...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
When Albani Sang
William Henry Drummond
Was workin' away on de farm dere, wan morning not long ago, Feexin' de fence for winter--'cos dat's w'ere we got de snow! W'en Jeremie Plouffe, ma ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En Glædes-Fest i Dag vi har
Hans Christian Andersen
En Glædes-Fest i Dag vi har, Og jublende vi komme, Thi Sløret brast for Øiets Glar, Den mørke Nat er omme, See Skoven dog hvor deilig grøn, Og Hjor...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Cometen 1834
Hans Christian Andersen
Lad Verden tee sig nok saa lærd, foruden som forinden, Naar først Cometen viser sig, den ryger dog af Pinden. Saa seer man, den er ei solid, men sa...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!