Poetry.net »

Search results for: En ung Maler

Yee yee! We've found 40 poems matching En ung Maler.

En ung Maler
Hans Christian Andersen
Den friske, grønne Eng med sine Damme, Den knopped' brune Skov, den aabne Sø, Og Skyerne ved Firmamentets Ramme, Der i en violetblaa Taage døe, Dem...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med I Sverrig til en dansk Maler
Hans Christian Andersen
I Nabolandet er en Billedskat, Hæv den en solbelyst Midsommer-Nat, Og bring den hjem til os her over Sundet, Modtag lidt Guldstøv, som jeg der har ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Story Of Ung
Rudyard Kipling
Once, on a glittering ice-field, ages and ages ago, Ung, a maker of pictures, fashioned an image of snow. Fashioned the form of a tribesman -- gail...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom
Hans Christian Andersen
I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom Flyv ungdomssund til den evige Stad, Kom Dig selv og begeistret tilbage, Og Norden ved Di...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Til en ung Billedhugger
Hans Christian Andersen
Til en ung Billedhugger da han reiste til Italien Naar snart Du staaer i Rom i Mindets Sale, Hug stolt dit Navn i Bjergets Marmorsteen; Saa Ecch...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Under en ung afdød Piges Portrait
Hans Christian Andersen
Igjennem hendes Øines Dyb man saae En Sjæl saa reen, saa fuld af Kjærlighed. Hvor smukt i Haabets unge Aar at gaae Fra Hjertets Hjem ind i Guds Her...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Spørg Amagermo'er
Hans Christian Andersen
Der var en ældgammel Gulerod, Saa knoldet, saa tyk og saa tung, Den havde et ganske forfærdeligt Mod, Den vilde gifte sig med en ung, En yndig ung,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Langelandsk Folkemelodi
Hans Christian Andersen
Hun mig har glemt! min Sorg hun ei see! Ung Elskovs Død gjør Hjertet saa Vee! Jeg vil gaae min lystig Gang, Solen skinner jo Dagen lang, Droslen fl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Johanne Drewsen og C. von Krieger
Hans Christian Andersen
Ved Sundet, hvor Alverdens Skibe møde For fulde Seil, nær Skov og Kjæmpehøi, Der fad med Øine blaae og Kinder røde En lille Pige med sit Legetøi; D...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Holy Constitution
Clarence Michael James Stanislaus Dennis
Read ye here the song as sung By a chief named, briefly, Ung. In the days when arguments were manly axes: 'O my people, this my Law Is without defe...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Push
Clarence Michael James Stanislaus Dennis
Becos a crook done in a prince, an' narked an Emperor, An' struck a light that set the world aflame; Becos the bugles East an' West sooled on the d...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Aarets Børn
Hans Christian Andersen
Tolv Sønner Aaret har; pas paa, Saa skal I deres Skudsmaal faae. Den første Søn er Januar, Stor Trang til Vintertøi han har. Hans Broder, Febru...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman! ]
Hans Christian Andersen
En Aften deilig, som i en Roman! (For Rimets Skyld, som een i Hindostan.) O Alnaturen til mit Hjerte taler, Det maa herud: »Ja, ogsaa jeg er Maler!...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Februar
Hans Christian Andersen
'- Mark og Enge dækkes af den hvide Snee, Paa de døde Blomster vil ei Livet see; Dog, mens Vinterkulden trykker Jordens Kyst, Anelse og Længsel fyl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
L. Kruse
Hans Christian Andersen
Naar Skibet er en Spurv i Hvirvelvind, Naar Smerten suger Blod af Pigens Kind, Naar Hexen kogler i sit Klippeskjul, Og Maanen leer til Steile og ti...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Paa Genfersøen
Hans Christian Andersen
Hvor Alperne høit deres Snekrone bær' Og træde den saftfulde Ranke, Jeg føler mig dog mit Danmark saa nær; Thi Danmark boer i min Tanke. Og Søen, ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Mandalay
Rudyard Kipling
By the old Moulmein Pagoda, lookin' eastward to the sea, There's a Burma girl a-settin', and I know she thinks o' me; For the wind is in the palm-t...Rate it:

(5.00 / 2 votes)
A Drought Idyll
George Essex Evans
It was the middle of the drought; the ground was hot and bare, You might search for grass with a microscope, but nary grass was there; The hay was ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
April
Hans Christian Andersen
'- Frihed, synger Du, April! med nyfødt Grønt og Sommer-Smiil.' * (Strandveien). En ung Herre (til Hest). O, April! en deilig Maaned! En Champagne...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Autumn Love
Li Ching Chao
Search. Search. Seek. Seek. Cold. Cold. Clear. Clear. Sorrow. Sorrow. Pain. Pain. Hot flashes. Sudden chills. Stabbing pains. Slow agonies. I ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Børnene og den graa Morlille
Hans Christian Andersen
I Hjertet sidder en lille Person, Han gestikulerer saa saare, Men det er ækelt hvor føelsom han er, Han svømmer bestandigt i Taare. Han dig...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Dandse, dandse Dukke min!
Hans Christian Andersen
Dandse, dandse Dukke min! Nei, hvor Frøkenen er fiin! Cavaleren ligesaa, Han har Hat og Handsker paa, Buxer hvide, Kjole blaa, Liigtorn paa den sto...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
December
Hans Christian Andersen
'Hver sorgfuld Sjæl, bliv karsk og glad, Ryst af din tunge Smerte, Et Barn er født i Davids Stad, Til Trøst for hvert et Hierte.' * (Juleaften). ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den bedste Drøm
Hans Christian Andersen
Hvad Hjertet her sig klynger til, det lægges snart i Kiste; selv Venskab er et Gaadespil, hvor Traaden let kan briste. Den bedste Drøm dog Hjertet ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Der er et Huus afsondret ved et Gitter
Hans Christian Andersen
Der er et Huus afsondret ved et Gitter Og Jernport fra den hverdags Landevei; Enhver, som gaaer forbi, der indad titter, Det friske Grønne hvisker:...Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!