Poetry.net »

Search results for: Cid lod kalde tvende Jøder

Yee yee! We've found 38 poems matching Cid lod kalde tvende Jøder.

Cid lod kalde tvende Jøder
Hans Christian Andersen
Cid lod kalde tvende Jøder Og med mange Ceremonier Gav dem Plads hos sig ved Taflet. Tusind Stykker Guld han ønsked', Og til Sikkerhed for disse Ga...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Last Battle of the Cid
Ada Cambridge
Low he lay upon his dying couch, the knight without a stain, The unconquered Cid Campeadór, the bright breast-plate of Spain, The incarnate honour ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jylland [Jylland mellem tvende Have]
Hans Christian Andersen
Jylland mellem tvende Have som en Runestav er lagt, Runerne er Kjæmpegrave inde midt i Skovens Pragt, og paa Heden alvorsstor, her, hvor Ørknens Lu...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den rædselfulde Time
Hans Christian Andersen
Kom ei Rundetaarn for nær, er det Midnatstide; Hvad mig nylig hændte der, skal I faae at vide. Paa Bibliotheket hist er ei rart saa silde, Thi ved ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Dykker-Klokken
Hans Christian Andersen
Det var i Aaret — — ak! nu kan jeg Aaret ikke huske; Men Maanen skinnede ret smukt paa Træer og paa Buske. Vor Jord er intet Paradiis; som Praas ti...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Du evige Gud, saa kjærlig og god!
Hans Christian Andersen
Du evige Gud, saa kjærlig og god! Send Du mig dit Lys for min usikkre Fod, Lys ind i mit Hjerte, det vil kun det Rette! De Skriftens Tjenere slette...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Med mine Eventyr [Tak, kjære, unge Ven, for hver en Dag]
Hans Christian Andersen
Tak, kjære, unge Ven, for hver en Dag, De lod mig læse Deres Hjertelag! Det lyste Solskin ind i Sind og Stue. Og da De er den bedste Reisemand, Sa...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Castles In Spain. (Birds Of Passage. Flight The Fifth)
Henry Wadsworth Longfellow
How much of my young heart, O Spain, Went out to thee in days of yore! What dreams romantic filled my brain, And summoned back to life again The Pa...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
O Soldado Espanhol
Antônio Gonçalves Dias
I O céu era azul, tão meigo e tão brando, E a terra era a noiva que bem se arreava Que a mente exultava, mais longe escutando O mar a quebrar-...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
The Degenerate Gallants
Victor Marie Hugo
[HERNANI, Act I., March, 1830.] What business brings you here, young cavaliers? Men like the Cid, the knights of bygone years, Rode out the battle...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Baggrund til Vignetterne
Hans Christian Andersen
Hvad er det vel vi kalde Poesie? En skuffet Drøm, nu det Uendelige! Det Enkelte, det Heles Harmonie, Vi jo med dette lille Ord udsige. Vort Liv, ja...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
E. Storm
Hans Christian Andersen
Herr Zinklar drog over salten Sø," Ja, det kan man kalde en Vise, Den bruser, som Bølgen om Sjølunds Ø, Den ene, kan Skjalden prise! Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En Moders Skaal
Hans Christian Andersen
Om ogsaa ude Stormens Slag Med Hagl paa Ruden trommer, November bringer os en Dag Med Solskin og med Sommer, En deilig Dag, vi kalde vor, Trods Aar...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fru Bournonville
Hans Christian Andersen
Hvem Gud har kjær gav han Geniets Flamme, I tusind Farver kvæger det vort Syn, Men ham, som fik det, bittre Smerter ramme, Han halvfortæres af sit ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Mene, mene tekel upharsin
Hans Christian Andersen
Sceptret, ikke det paa Thronen, Det der viser os Nationen, Brænder tidt, som Faklen ned. Aandens Rigdom ene gavner, Alt det Andet gaaer, som Avner,...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Ved en Forestilling af Familien Price
Hans Christian Andersen
Nu er det Vinter, det vi Alle føle, Og har vi ikke Snee, saa har vi Søle, Fælt raakoldt, Storm, og Taage der kan smages, Og Aftnen kommer naar Midd...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Februar
Hans Christian Andersen
'- Mark og Enge dækkes af den hvide Snee, Paa de døde Blomster vil ei Livet see; Dog, mens Vinterkulden trykker Jordens Kyst, Anelse og Længsel fyl...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Formens evige Magie
Hans Christian Andersen
Om Kageformen, eller selve Kagen Er Hovedsagen I denne Verden, gaae vi her forbi. Jeg bringer — (ja, det kommer til det samme) Jeg bringer nemlig h...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Havblik
Hans Christian Andersen
Har Du seet Havet i en klar og stille Nat, Naar Fladen ligger som et Speil saa glat, Hvor Himlens halve Kugle, stjerneklar, Afbilder sig i Fladens ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
November
Hans Christian Andersen
'Tredje Reeb ind! - - Op at beslaae Mersseilet! - Ha, alle Djævle, hvilken Nat! -' * Nøgent, øde Sted paa Jyllands Vestkyst. (Det er Nat og Maanes...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
September
Hans Christian Andersen
'Den skiønne Sommer fra os gaaer, En Afskedsfest den giver; Saadan, i kongelige Dragt, Gik Jephtas Datter smykket Did hen, hvor Døden bygged'.' * ...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Den Gang vi endnu havde Vaar
Hans Christian Andersen
Den Gang vi endnu havde Vaar, Saae jeg Dig Roser plukke, De turde i dit dunkle Haar Sødt dufte, friske, smukke. Og da man Sommer red i By, Dit Hj...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
I Granada, gjennem Byen
Hans Christian Andersen
I Granada, gjennem Byen, Sorgfuld drager Maurerkongen; Fra Elviras Port han rider Hen til Porten Bivarrambla. Vee mig, mit Alha...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
K'Shoo
Clarence Michael James Stanislaus Dennis
When your dose is code as barble, Ad you sduffle all the day, Ad your head id is behavig Id a bost unbleased way; When your ev'ry joid is achig Wit...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Samsøe
Hans Christian Andersen
Din Vaar os lod en deilig Sommer haabe, Men paa det røde Bær laa Dødens Draabe. Rate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!