Poetry.net »

Search results for: Blomster

Yee yee! We've found 38 poems matching Blomster.

Med en Papirtrykker med Blomster
Hans Christian Andersen
Verden huske maa: Ei Alt, der trykkes, har just Blomster paa. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat
Hans Christian Andersen
det er ikke rigtigt! Det er jo umuligt at vi kan Blomster faae! Til en Fest er Blomster noget VigtiRate it:

(0.00 / 0 votes)
Aftendæmring
Hans Christian Andersen
saa stille, og Himlen er saa blaae! Nu sove alle Blomster og alle Fugle smaae; De nikke og de drømmRate it:

(0.00 / 0 votes)
Den fremmede Fugl
Hans Christian Andersen
de mange, mange Stjerner, der som hvide Blomster staae, Jesubarnet og Guds Engle med de store VingeRate it:

(0.00 / 0 votes)
Februar
Hans Christian Andersen
og Enge dækkes af den hvide Snee, Paa de døde Blomster vil ei Livet see; Dog, mens Vinterkulden tryRate it:

(0.00 / 0 votes)
August
Hans Christian Andersen
hvorpaa jeg har lagt mig, er et broget Blomsterbed. Kløver, Rølleker, Papaver spille i den grønne GRate it:

(0.00 / 0 votes)
Hjertets Melodier
Hans Christian Andersen
dybe Brændinger gaae. Du gav mig Blomster; hvis de lege kunde, Da vandt jeg atter Lunets frie LRate it:

(0.00 / 0 votes)
I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price
Hans Christian Andersen
herinde! Men bringe een, som er ny og net, De Blomster er ikke saa let at finde, Og vanskeligst, skRate it:

(0.00 / 0 votes)
June
Hans Christian Andersen
paa Bordet smukt en Krands er lagt, Friske Blomster der i Vasen prange, Medens Lærken synger VelkomRate it:

(0.00 / 0 votes)
Marts
Hans Christian Andersen
paa Ararat de dale; Jorden snart er Blomster-Sale. - Lænket fast til Døgnets Klipper Ei Prometheus Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Martsviolerne
Hans Christian Andersen
Sig Himlen hvælver saa reen og klar, Iisblomster fryse paa Rudens Glar. I Solens Flamme saa smukt de staae, En Yngling kommer og seer derpaa. M...Rate it:

(0.00 / 0 votes)
B. S. Ingemann
Hans Christian Andersen
tone fromt mod Sky Over Gravens Høie, Hjertets Blomster dufte blye, Som Violens Øie. Rate it:

(1.00 / 1 vote)
A. Stub
Hans Christian Andersen
Solskin til at skabe Frugt, I Skyggen her dit Blomster Duft os gav, — Men ingen saae Dig, Du kun faRate it:

(0.00 / 0 votes)
C. Bredahl
Hans Christian Andersen
har givet ham Skov og Land, Hvert Straa har Blomster, hvert Træ har Frugt, Det voxer til Danmarks ÆRate it:

(0.00 / 0 votes)
C. Molbech
Hans Christian Andersen
vandred' ungdomsglad i Danmarks Egne, Du samled' Blomster til os allevegne, Din lille Hauge gaae viRate it:

(0.00 / 0 votes)
Den Gang vi endnu havde Vaar
Hans Christian Andersen
troner. Nu ind i Vinteren er vi stridt, Ei Blomster Jorden smykke, Derfor kan mig nu ganske lidt Rate it:

(0.00 / 0 votes)
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835
Hans Christian Andersen
Alper vige, Vi ned paa Sletten stige Til Sang og Blomster-Duft. Blandt Myrter Hjorden græsser, See Rate it:

(0.00 / 0 votes)
F. H. Guldberg
Hans Christian Andersen
Smaae; De høre om „de Dødes stille Have"; — Som Blomster-Urner staae de skumle Grave. Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Fru Grove, født Fenger
Hans Christian Andersen
Det lyder gjennem alle Livsens Aar. Der spirer Blomster fra det mindste Frø; Hvad smukt og godt er,Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Havblik
Hans Christian Andersen
herneden, Og Centrum er vort Liv, et lille Blomster-Blad, Der skiller tvende Evigheder ad. - — HiinRate it:

(0.00 / 0 votes)
Held mig! Granada jeg seer
Hans Christian Andersen
Stemme, Øinene blaae som i Nord, sneehvide Blomster i Haaret. Havfruens Skjønhed og Blik! —Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Januar
Hans Christian Andersen
voxte frem den første Ø, Med Skov og Frugt og Blomster smaae, Og Mennesket sin Skaber saae. Hvert Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Juli
Hans Christian Andersen
en Sorg, som Barmen tynger, Svinder hen i Blomsterduft!' * Gjærdet staaer med vilde Roser, NedenforRate it:

(0.00 / 0 votes)
Jylland [Da Oltid kun var nyfødt Skum paa Tidens stolte Vove]
Hans Christian Andersen
sin Storm, der kuer Egens Grene, Mens Fredens Blomster voxe smukt om Heltens Bautastene Rate it:

(0.00 / 0 votes)
Jylland [Jylland mellem tvende Have]
Hans Christian Andersen
bese den lidt: Lyngen er et pragtfuldt Tæppe, Blomster myldre milevidt, Skynd dig, kom! om føje AarRate it:

(0.00 / 0 votes)

We need you!

Help us build the largest human-edited poetry collection on the web!