Med Sammes 'Sicilianske Skizzer og Noveller'

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Sicilien er Skjønheds Hjem,
Det siger man med Rette;
Dog er — det tør jeg sige frem -
Her paa vor egen Slette
Een Ting meer skjøn; men hvilken? hvem?
Ja, det maa selv De gjætte!
 

© Poetry.net