Madrid

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


Spaniens Hovedstad, nei
  hvor Du dog reent har afslidt
Alt, hvad der præger som Spansk;
  Du har saa Lidt kun af dit.
Man er i Wien, i Paris,
  ikke i Spanien længer.
Nordens raakolde Skyer
  her ret i Velmagt jo hænger;
Graat, vaadt, sølet og raat
  er her. Ei vil jeg klage
Meer over Hjemmets Clima,
  vor Novembertids Dage,
Sølede, taagede, hu!
  det er, jeg er i Madrid!
Ørkenstad, o hvor Du dog
  ligner dit Spanien lidt!

© Poetry.net