C. Hauch

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet.


I Nattedæmring saae du Guds Natur,
Mens Skygger steeg paa Capitoliets Muur,
Du kyndigt tegned' dem med Kunstner-Haand,
Og gav dit Billed' ægte Romer-Aand.

© Poetry.net